Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Sąmonė ir pasąmonė

  Sąmonė. Sąvokų, giminingų sąmonės sąvokai, vartojimas filosofijoje. Kilmės teorijos. Sąmonės rūšys. Sąmonės lygmenys. Sąmonės atributai. Savimonė. Pasąmonė. Froidizmo esmė. Neofroidizmo esmė.
  Filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-17
 • Sąmonės ir kūno santykio problema filosofijoje

  Įvadas. Kūno ir sąmonės tarpusavio santykis. Dualizmas. Materializmas. "Dvigubo aspekto teorija". Išvados.
  Filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-06-16
 • Sąmonės ir pasąmonės problema filosofijoje

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Nežinomos žinios. Literatūra. Žodynėlis. Žmogaus sąmonės kilmės hipotezės. Žmogaus sąmonės atributai. Kalba kaip sąmonės išraiškos priemonė. Sąmonės visuomeniškumas, savarankiškumas ir kūrybinis aktyvumas. Savimonės ir pasąmonės samprata. Santrauka. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-21
 • Saugumas ir laisvė. Kodėl iškyla blogiausieji? Tiesos pabaiga

  Filosofinių klausimų atsakymai: Saugumas ir laisvė. Kodėl iškyla blogiausieji? Tiesos pabaiga.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-28
 • Savižudybės problema. Filosofinis aspektas

  Įvadas. Savižudybė – ar tai gali būti laisvė? Ar galima savižudybę laikyti nusikaltimu? Savižudybė ir pareiga sau. Savižudybė kaip nenoras mirti. Savižudybė ir pavojingasis "ego". Savižudybė kaip vaizduotės eksperimentas. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Savižudybės tematika ir filosofų bei krikščionybės požiūriai į ją

  Įvadas. Savižudybės problema senovėje ir požiūris į ją. Augustinas Aurelijus. XVIII – XX amžiaus filosofų mintys ir pasvarstymai apie savižudybę. Imanuelis Kantas. Alberas Kamiu. Krikščionybės požiūris į savižudybę. Išvados ir apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-09
 • Sąžinė: laisvė ir atsakomybė

  Įvadas. Sąžinės raiškos būdai. Mokslinis sąžinės supratimas. Sąžinė religijos požiūriu. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinės samprata filosofų akimis. I. Kanto sąžinės interpretavimas. Heidegerio (Heidegger) sąžinės suvokimas. Tomo Akviniečio sąžinės problematika. Sąžinės bruožai. Sąžinės balsas. Sąžinės ugdymas. Kai sąžinė merdi. Sąžinė – laisvė ir atsakomybė. Išvados. Summary.
  Filosofija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-09
 • Seneka "Apie laimingą gyvenimą". "Laiškai Lucilijui"

  Filosofijos antropologija. Seneka "Apie laimingą gyvenimą" ir "Laiškai Liucijui".
  Filosofija, konspektas(2 puslapiai)
  2006-05-15
 • Siela tik žmogui?

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Įvadas. Sielos kilmė.
  Filosofija, referatas(3 puslapiai)
  2009-05-29
 • Sielos egzistencija po kūno mirties

  Įvadas. Platonas. Sielos egzistencija po kūno mirties. Mirtis. Siela. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-01
 • Sielos ir kūno santykio samprata

  Įvadas. Epikūras. Aristotelis. Tertulianas. Origenas. Mykolas Pselas. Grigalius Palamas. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-01
 • Socialinė filosofija

  Apie šimtas socialinės filosofijos sąvokų, terminų, apibrėžimų.
  Filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Socialinė filosofija (2)

  Socialinės filosofijos objektas. Žmogaus teorijos. Žmogaus problema egzistencinėje filosofijoje. Socialinės minties raida. Antika. Renesansas. Naujieji laikai XVII amžius. Šiuolaikinė socialinė filosofija ir jos nagrinėjamos problemos. Durkheimas. XX amžiaus socialinės utopijos. Visuomenės modeliai. Technografinis visuomenės modelis XX amžiuje. Ulitaristinė, socialinė teisingumo ir deontologinė teorijos.
  Filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-04
 • Socialinė filosofija (3)

  Socialinių idėjų raida Antikoje. Intersubjektyvusis elgesio vertinimo principo grindimas (Kantas). Klasikinis liberalizmas. Objektyvusis elgesio vertinimo principo grindimas. Asmens samprata krikščioniškoje Europos kultūroje. Laisvės įgyvendinimas laisvės srityje. Marksizmas, totalitarizmas (nominalistinė pakraipa). Konservatizmas. Socializmas. Elgesio vertinimo principo įgyvendinimo būdai (Jungo schema). Subjektyvusis elgesio vertinimo principas. Nominalistinės socialinės raidos modelis (vertybės). Krikščioniškoji socialinė teorija. Esencialistinis socialinės raidos modelis. Socialinių teorijų raida.
  Filosofija, špera(12 puslapių)
  2007-01-02
 • Stasys Šalkauskis

  Įvadas. Stasio Šalkauskio filosofinių terminų žodynas. Filosofijos apibrėžimas. Filosofijos šaka – kultūros filosofija. Estetika. Menas. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-20
 • Subjekto ir objekto santykio problema

  Filosofijos esė: Subjekto ir objekto santykio problema. Subjekto ir objekto santykis. Užduotis: išsiaiškinti ar subjektas gali tapti objektu ir ar objektas gali virsti subjektu?
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2011-11-11
 • Subjekto ir objekto santykis

  Filosofijos rašinys. Užduotis: parašyti pamąstymą tema "Subjekto ir objekto santykis filosofijoje". Potemės rašinyje: Kada žmogus yra žmogus, o kada jis tampa daiktu? Objektu gali būti bet kas. Subjektu gali būti ir tai kas negyva. Pamąstyti, ką daryti, kad tavęs nelaikytų daiktu.
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2011-04-01
 • Substancijų problema Renė Dekarto (René Descartes) filosofijoje

  Įvadas. Tikslas – parodyti esmines Renė Dekarto (René Descartes) filosofijos sąvokas, jo darbų esmę, jo substancijų problemą, paaiškinti kas tai yra bei kaip ją suprato pats Descartes. Renė Dekarto (René Descartes) biografija. Rene Descartes'o filosofijos apžvalga. Renė Dekarto (René Descartes) metafizika: substancijos ir jų atributai. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2011-01-11
 • Sveikas protas mokslinės teorijos lygiu

  Įvadas. Filosofinės common sence ištakos. Škotiškoji mokykla. Prancūzų universitetinis spiritualizmas. Sveikas protas kasdienės sąmonės ir mokslinės teorijos lygiu (pagal A. Schutzą). Sveiko proto žinojimo apie pasaulį pobūdis. Socialinio pasaulio struktūros tipizacija sveiko proto konstruktais. Racionali veikla kasdieninėje patirtyje. Moksliniai mąstymo objektų konstruktai. Dabartinės sveiko proto iškėlimo priežastys. Sveiko proto ideologija. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
 • Šiuolaikinės edukologijos filosofija

  Įvadas. Edukologijos mokslų sistema. Kokie mokslai artimiausi edukologijai. Šiuolaikinio ugdymo filosofija. Ugdymo filosofijos uždaviniai. Ugdymas.10 Filosofija. Gerumas.14 Dvasingumas. Dažniausiai pasitaikančios vaikų ydos, kova su jomis. Išvados.
  Filosofija, referatas(17 puslapių)
  2009-11-17
Puslapyje rodyti po