Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Kalba ir identitetas

  Įvadas. L. Wittgensteinas: "Sakinys yra tikrovės kaip ja mąstome modelis". Saussure’as: "Tik laikantis griežtos sinchroninės nuostatos buvo galima <…> nagrinėti vien tai, kas priklauso kalbai". H. G. Gadamer: "Vidinė kalba nėra pavyzdys išsakomai kalbai, - jų visuma yra savotiškos ir paslaptingos struktūros procesas". F. Nietzsche: "Kalbos mokslas padeda įrodyti, kad žmogus visiškai nesuprato gamtos ir neteisingai įvardijo". Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-05
 • Kalba ir mąstymas

  Įvadas. Filosofijos dėmesys kalbai. Kalbos funkcija. Wittgensteino požiūris į kalbą. Kalbos sistema. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Kalba ir mąstymas (2)

  Mokslas apie teisingą mąstymą ir teisingą gyvenimą. Žmogaus vaidmuo mąstyme. Kalba - mąstymo išraiška. Kalbos problemos. Mąstymas žmonių vardu reikalauja atitinkamos kalbos. Kalbos atsakomybė už mąstymą. Mąstymui reikia naujos kalbos.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-25
 • Kalbos filosofija

  Frege’s loginiai kalbos tyrinėjimai. Loginės mokslo kalbos samprata Russello filosofijoje. Unifikuoto mokslo universali kalba (Carnap‘as). Filosofinė kalbos problemų analizė Wittgenstein`o kūryboje. Kalba kaip pasaulio atvaizdas (Wittgenstein‘as). Universalios mokslo kalbos kritika (Popper’is, vėlyvasis Wittgenstein’as). Wittgenstein‘o kalbos žaidimų teorija. Kalbos vartojimo ir supratimo "Filosofiniai tyrinėjimai". Mokslo raidos ir sąvokų turinio kaitos filosofiniai tyrimai (Toulmin‘as, Feyerabend‘as). Skirtingų teorijų "susišnekėjimo" problema (Feyerabendas). Reikšmės ir prasmės atskyrimas Frege‘s teorijoje. Empiristinė kalbos prasmingumo analizė (R. Carnapas ir kt.). Kalbos prasmingumo samprata Wittgensteino filosofijoje ir jos pokyčiai. Metaforos samprata filosofijoje. Metaforų vaidmuo moksliniame pažinime. Supratimas ir interpretacija. Kalbinis pasaulio matymo būdas. Kalba kaip visuminės patirties išraiška. Kalba — žmogaus buvimo istorijoje būklė.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-01
 • Kalbos filosofija (2)

  Kalbos filosofijos samprata. Kalbos filosofijos problemos. Kalbos filosofijos šiuolaikinė sklaida (įvairovė). Kalba kaip filosofijos objektas. Kalbos tyrinėjimai Antikoje. Kalbos vaidmuo Platono filosofijoje. Kalbos tyrimas Aristotelio filosofijoje. Mokslinio mąstymo formavimas sen. Graikijoje ypatumai/skaičiaus samprata Senovės Graikų filosofijoje. Loginiai kalbos tyrinėjimai Viduramžiais. Matematikos kaip universalaus mokslų metodo ir universalios kalbos samprata naujaisiais laikais. Natūralios kalbos kritika naujaisiais laikais. Universalios kalbos idėja ir jos realizacija Leibnico "characteristica universalis".
  Filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-01
 • Kančia

  Įvadas. Kentėjimo problema. Kas yra kentėjimas. Apibendrinimai.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-25
 • Karlas Marksas (6)

  Įvadas. Biografija. Filosofinės idėjos. Markso materializmas. Kas sudaro tikrąją visuomenės gyvenimo bazę? K. Markso teorijų empirinė kritika.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-09
 • Kas yra estetinis objektas?

  Įvadas. Vidinė estetinio objekto struktūra. Estetinio objekto vienybė. Estetinio objekto komponentai. Estetinio objekto raiškumas ir dalykinė reikšmė. Estetinių jausmų objektyvumas. Kaip turi būti aiškinamas estetinio objekto raiškumas. Išvados. Estetikos samprata.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-08
 • Kas yra filosofija ir ko ji verta

  Filosofijos objektas. Filosofijos istorija. Kas yra filosofija? Filosofija – nesibaigianti viltis į tikslą.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-08
 • Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė

  Filosofijos esė. Įvadas. Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis. Filosofijos reikšmė. Išvados.
  Filosofija, esė(6 puslapiai)
  2009-05-29
 • Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė (2)

  Įvadas. Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis. Filosofijos reikšmė. Moksle. Kultūroje.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-16
 • Kas yra filosofija?

  Įžanga. Filosofijos abejotinumas. Nusigrįžimas nuo filosofijos. Atsigrįžimas į filosofiją.
  Filosofija, referatas(3 puslapiai)
  2005-10-01
 • Kas yra filosofija? (11)

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti kam žmogui reikalinga filosofija? Kas yra filosofija ir kaip ją suprantą žmogus. Išvada.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-09-18
 • Kas yra filosofija? (2)

  Įvadas. Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis ir struktūra. Filosofija yra mąstymo kritinė analizė. Filosofijos abejotinumas. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-23
 • Kas yra filosofija? (3)

  Esė lietuvių kalba apie filosofiją. Kas yra filosofija ir ko ji verta? Ką apie filosofiją mano patys filosofai?
  Filosofija, esė(4 puslapiai)
  2005-12-11
 • Kas yra filosofija? (4)

  Įvadas. Filosofijos kilmės takais. Istorinės kilmės vaizdas. Filosofinės minties pradas. Filosofinės minties galia ir platybės. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-18
 • Kas yra filosofija? (5)

  Filosofijos svarstymo pobūdis ir linkmė. Filosofijos abejotinumas. Filosofijos aiškinimas. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • Kas yra filosofija? (6)

  Įžanga. Filosofijos prigimtis. Filosofija kaip mokslas. Filosofinės problemos. Filosofijos formulės. Filosofijos ištakos. Filosofinės būsenos. Epikteto mintys apie filosofijos šaltinį. Ribinės situacijos. Komunikacija. Filosofija – išminties meilė. Tyrimas ir interpretacija. Filosofija - sintezinimo pajėga. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-27
 • Kas yra filosofija? (7)

  Įžanga. Kas tai yra filosofija? Filosofavimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-08
 • Kas yra filosofija? (8)

  Įvadas. Filosofijos kilmės problema. Galimi filosofijos apibrėžimo variantai. Filosofijos ryšys su mokslu, religija, politika. Vakarų filosofijos raida ir struktūra. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-08
Puslapyje rodyti po