Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos kursiniai darbai

Filosofijos kursiniai darbai (8 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ar galima keisti savo likimą?

  Įvadas. Likimo slėpiniai. Likimo skrituliai. Kaip reikėtų likimą suprasti. Ar būtina žinoti savo likimą? 1997/8 m. atliktas tyrimas LIKIMO tema. Kodėl netikime likimu? Netikime likimu, nes tikime savimi. Netikime likimu, nes tikime Dievu. Likimo metafora. Kada tikime likimu? Tikime likimu kai kuriose gyvenimo situacijose. Vadinasi, žmogus gali koreguoti savo likimą? Rankų delnuose mūsų likimas. Tikime, jog visas mūsų gyvenimas apspręstas likimo. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-11-13
 • Heroizmas

  Įvadas. Heroizmo ištakos. Antikinis herojus. Krikščioniškoji kankinystė. Filosofinio heroizmo pagrindo paieška. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-07
 • Humanizmas (2)

  Darbo tikslai. Darbo planas. Įžanginis žodis. Įvadas. Kas yra filosofija? Humanistai ir humanizmas. Istoriškumas. Antika. Materialistinė ir humanistinė graikų filosofija. Humanizmas. Renesansas ir humanizmas. Antikos idėjų atkartojimas. Žymiausi atstovai. IX – XX amžiaus humanizmas. Egzistencializmas. Egzistencinė humanizmo samprata. Žymiausi egzistencialistai. Naujausiųjų laikų humanizmo problemos. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-21
 • Klasikinė ir šiuolaikinė erdvės ir laiko samprata

  Įvadas. Erdvės ir laiko samprata Antikos laikais. Demokrito atomizmas. Aristotelio sistema. Klasikinė Naujųjų laikų erdvės ir laiko samprata. Niutono požiūris. I. Kanto pažinimo teorija. Tolimesnė laiko ir erdvės sampratos evoliucija. Šiuolaikinė erdvės ir laiko samprata. Specialioji reliatyvumo teorija. Erdvės-laiko samprata reliatyvumo teorijoje. Erdvės ir laiko samprata mikropasaulio lygmenyje. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-11-07
 • Laimės samprata filosofijoje (2)

  Įvadas. Kas yra laimė? Filosofų požiūris į laimę. Laimę lemiantys veiksniai. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Laimė įvairiuose gyvenimo etapuose. Laimę mažinantys veiksniai. Išvados. Summary.
  Filosofija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-21
 • Sąžinė: laisvė ir atsakomybė

  Įvadas. Sąžinės raiškos būdai. Mokslinis sąžinės supratimas. Sąžinė religijos požiūriu. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinės samprata filosofų akimis. I. Kanto sąžinės interpretavimas. Heidegerio (Heidegger) sąžinės suvokimas. Tomo Akviniečio sąžinės problematika. Sąžinės bruožai. Sąžinės balsas. Sąžinės ugdymas. Kai sąžinė merdi. Sąžinė – laisvė ir atsakomybė. Išvados. Summary.
  Filosofija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-09
 • Tiesos problema

  Planas. Įvadas. Tiesa priklauso idėjų sferai. Tiesos problema. Klasikinės tiesos koncepcija. Neklasikinės tiesos koncepcija. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos (koherencinė) teorija. Pragmatinė tiesos samprata. K.Marksas apie teoriją ir praktiką ir jų sąveiką. Džeimso nuomonė. Kuo skiriasi tiesos samprata nuo klasikinės? Dialektinis materializmas. Praktika yra pažinimo pagrindas. Mokslo tiesos atitikimas tikrovei. Teorijų objektyvumo įrodymas praktine visuomenine veikla. Tiesos santykinumas ir objektyvumas. Filosofijos tiesos objektyvumas, absoliutumas ir santykinumas. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Tikroji žmogaus būtis kaip laisvė ir atsakomybė

  Įvadas. Žmogaus būtis. Gyvenimo prasmės ir tikslo samprata. Vertybės – gyvenimo prasmės. Laisvė. Laisvės samprata pagal Epiktetą. Laisvės samprata pagal Hermaną Hesę. Laisvės sampratą pagal Alberą Kamiu. Laisvė pagal Viktor E. Frankl. Laisvės problema. Atsakomybė. Atsakomybė už savo galių vystymą. Produktyvaus žmogaus samprata. Atsakomybė pagal Žaną Polį Sartrą. Emanuelis Levinas ir atsakomybė. Fiodoras Dostojevskis "Broliai Karamazovai". Stefanas Cveigas. Atsakomybė. Laisvė – tai pasirinkimas ir atsakomybė. Fizinė laisvė. Socialinė laisvė. Politinė laisvė. Vidinė laisvė. Pasirinkimo laisvė. Religijos laisvė ir pamatinė žmogaus atsakomybė. Religijos laisvė ir visuomenė. Valstybė ir religijos laisvė. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-09-17