Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Anzenbacher: filosofija kaip fundamentinis, universalus ir kritinis mokslas

  Įvadas. Aprašymas. Filosofija ir specialieji mokslai. Realieji mokslai. Filosofija ir formalieji mokslai. Filosofija ir religija. Filosofija ir menas. Fundamentinis mokslas. Filosofija kaip kritinis mokslas. Filosofija universalus mokslas. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2009-04-28
 • A. Maceina "Buržuazijos žlugimas. Buržuazijos dvasios psichologija. Buržuazijos apraiškos gyvenime"

  Trys dvasios. Dvasių persiskyrimas dabartyje. Trijų dvasių charakteristika ir istorinis išsivystymas. Trijų dvasių susitikimas dabartyje ir perspektyvos. Pirmas skyrius. Buržuazijos dvasios psichologija. Buržuazinės dvasios žymės. Buržuazinės dvasios tipai. Buržuazinės dvasios priešginybės. Antras skyrius. Buržuazijos apraiškos gyvenime. Klerikalizmas religijoje. Moralizmas doroje. Realizmas mene. Pozityvizmas žinijoje.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-29
 • Abstrakčioji teisė

  Įvadas. Abstrakčioji teisė. Nuosavybė. Turto užvaldymas. Daikto vartojimas. Nuosavybės suišorinimas. Sutartis. Dovanojimo sutartis. Mainų sutartis. Sutarties papildymas (cantio) įkeitimu. Neteisė. Netyčinė neteisė. Apgaulė. Prievarta ir nusikaltimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-24
 • Akademinė filosofija Kauno universitete iki 1940 metų. Lietuviai filosofijos išeivijoje. Lietuvos visuomenės filosofinės kultūros puoselėjimo galimybės ir problemos

  Įžanga. Modernioji filosofija. XX amžiaus pirmoji pusė (Stasys Šalkauskis). XX amžiaus antroji pusė (Antanas Maceina). Reziumė.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-21
 • Akviniečio metafizikos pagrindinės sąvokos

  Įvadas. Tikslas - parodyti ir išaiškinti Tomo Akviniečio metafizikos pagrindines sąvokas. Referatą sudaro dvi dalys. Akviniečio gyvenimas. Akviniečio metafizikos sąvokos. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2011-01-13
 • Amžinos ir laikinos vertybės. Jų sąveika

  Tikslas: atskleisti teorinius vertybių aspektus. Vertybės. Amžinos vertybės. Laikinos vertybės.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-21
 • Amžinosios vertybės

  Įvadas. Gėrio ir savęs pažinimas. Gėrio idėja. Materialinės ir dvasinės vertybės. Vertybių hierarchija. Sąžinės ir moralinės vertybės. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-13
 • Ar atsitiktinumai gyvenime yra apgalvoti veiksmai?

  Įvadas. Atsitiktinumas. Mąstymas. Veiksmas, veikimas, veikla. Laimingas atsitiktinumas. Bionika. Tiesiog gražūs atsitiktinumai. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Ar viskas pasaulyje turi savo tikslą

  Įvadas. Kristianas Volfas "Protingos mintys apie gamtos daiktų tikslus" 1 dalis 1 skyrius. Kristianas Volfas "Protingos mintys apie gamtos daiktų tikslus" 1 dalis 2 skyrius. Finalizmas ir kauzalizmas.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-11
 • Aristotelis, I. Kantas, F. Nyčė apie dorovę ir laimę

  Įvadas. Aristotelis. Aristotelis apie laimę. Aristotelis apie dorovę. Kantas. Laimė pagal Imanuelį Kantą. Moralė ir jos dėsnis. Frydrichas Nyčė. Laimės sąvoka. F. Nyčė apie dorovinguosius. Palyginimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Artimo meilė krikščioniškoje filosofijoje

  Artimo meilė krikščioniškoje filosofijoje. Istorinis socialinio mokymo vertinimas. Socialinio teisingumo siekimas politikoje. Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas. Įžvelgti sekuliarizacijos pavojus. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-02
 • Asmuo ir laisvė

  Laisvės supratimas. Laisvę visi protingi žmonės visada brangino. Laisvas žmogaus veikimas. Asmens kaip laisvos būtybės savitumas. Laisvės įgyvendinimas būtinumo sąlygomis. Laisvės įgyvendinimas laisvės sąlygomis. Prievarta, kaip savosios laisvės įgyvendinimo būdas. Savosios laisvės apribojimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Ateistinė filosofija

  Filosofinis ateizmas ir religija istorijoje: nuo antikos iki naujųjų laikų. Holbocho ateizmas. Kritiškas religinio tikrovės vaizdo tyrinėjimas. Ar religija gali būti žmogaus laimės priežastis, gyvenimo prasmė?
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-08
 • Blogiausios valdymo formos pagal Platoną

  Filosofijos disciplines namų darbas (referatas). Įvadas. Oligarchija. Kaip ji atsiranda? Kokie papročiai ir kokios ydos? Kaip tampama oligarchu? Ar atitinka žmogus atitinka esama santvarka? Demokratija. Kaip atsiranda demokratija? Kokie žmonės gyvena demokratinėje santvarkoje ir kas jai būdinga? Kaip tampama demokratu? Ir ar žmogus atitinka santvarką? Tironija. Kaip atsiranda tironija? Santykiai tarp tironiškos visuomenes narių. Kaip virstama tironu? Kokios yra tirono savybės? Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2012-03-06
 • Blogio ir gėrio samprata filosofijoje

  Įvadas. Gėrio ir blogio sąvokos mitologiniame mąstyme ir natūrfilosofų mokymuose. Blogio samprata Pitagoro filosofijoje. Sokratas: "Gnothi seau-ton". Platonas: blogio idėja neegzistuoja. Aristotelio etika. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-11
 • Būsimas gyvenimas

  Įžanga. Būsimas gyvenimas ir dabartis. Dvasiniai ieškojimai.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-18
 • Būties problema

  Įvadas. Būties sąvokos samprata. Būties problema egzistencializme. Būtis pagal Platoną. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį. Būtis ir Dievas. Būtis ir jos priešstata. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-09-19
 • Būties problema filosofijoje (2)

  Įvadas. Būties sąvokos samprata. Kasdieninė būties sąvoka. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį. "Gamta yra būtis" (M. Heideggeris ir kt.). Būties prasmė. Būties prasmė pagal M. Heideggerį. Būties prasmė ir beprasmybė A. Šliogeris. Būtis kaip pasaulis, kaip visuminė tikrovė. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį. Būtis ir Dievas A. Šliogeris. Būtis ir būtybė A. Maceina. Būtis ir grožis. Būtis ir jos priešstata. Būtis ir nebūtis A. Šliogeris. Būties ir nebūties santykis A. Čanyševas. "Kodėl yra esatis, o ne niekas?". Išvados.
  Filosofija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-23
 • Būties problema filosofijoje (3)

  Įvadas. Būtis – kas tai? Būties sampratos kitimas amžių eigoje. M. Heideggeris ir jo indėlis istoriniam būties aiškinimui. Senosios Vakarų teorijos. M. Heideggeris. Platonas. Tomas Akvinietis. Parmenido samprata. Anaksimandro apeironas. Aristotelis - "nejudąs judintojas". Kitos teorijos. Būtis ir nebūtis. Apibendrinta istorinė žmogaus būtis. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-04-07
 • Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje

  Būties problema filosofijoje. A. Šopenhaueris. Karlo Markso visuomeninės būties teorija. Filosofai egzistencialistai. Nikalojaus Hartmano "kritinė ontologija". Arsenijus Čanyševas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-19
Puslapyje rodyti po