Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Meno suvokimas: ar "viskas, kas gražu, yra gražu"?

  Samprotaujamojo tipo rašinys meno tema. Savitas pasaulio suvokimas. Skonio sprendimai. Meno kūriniai. Paveikslų idėjos ir išraiškos formos. Meno prasmė.
  Filosofija, esė(5 puslapiai)
  2010-05-10
 • Metafizika-būties problema

  Filosofijos esė. Būtis. Demokritas. Aristotelis. Martinas Heideggeris. Tomas Akvinietis.
  Filosofija, esė(4 puslapiai)
  2009-08-17
 • Metafizinių laiko ir erdvės sampratų įvairovė

  Įvadas. Erdvė. Reikmenų erdviškumas. Dasein erdviškumas. Laikas. Gamtamokslinė ir filosofinė erdvės ir laiko samprata. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-16
 • Metodologija

  Metodologija. Tyrimų metodai. Teoriniai metodai. Empiriniai metodai.
  Filosofija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-08
 • Minties laisvė

  Įvadas. Kas yra laisvė? Laisvė I. Kanto moralės teorijoje. Laisvė pagal E. Fromą ir J. Derridą. Minties laisvė. Išvada.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-05
 • Mintys apie laimę: Aristotelis, Imanuelis Kantas ir Frydrichas Nyčė

  Įvadas. Darbo tikslas: Supažindinti su Aristotelio, I. Kanto ir F. Nyčės (Friedrich Nietzsche) mintimis apie laimę. Aristotelio filosofija apie laimę. Imanuelio Kanto filosofija. Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofinės mintys apie laimę. Palyginimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-06-10
 • Mirties link

  Žmogiškoji būtis - buvimas mirties link. Platono, E. Levano, Heidegerio, R.M.Rilkės, Hėgelio ir kitų mąstytojų mintys mirties tema. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Mirties link (2)

  Įvadas. Mirties link. Mirties tema filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-29
 • Mirties problema

  Mirties samprata. Mirties problema kasdienybėje. Mirties baimė. Mirtis negatyvus blogis. Mirtis negatyvi gėrybė. Mirties supratimas. Pomirtinis gyvenimas. Egzistencijos ir mirties sampratos neatsiejamumas. Mirtis ir transcendentinė amžinojo gyvenimo samprata. Atsisveikinimo ritualas. Amžinojo poilsio vieta.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-19
 • Mirties problema (2)

  Įvadas. Mirtis kaip gyvenimo klausimas. Apie klausimą. Mirtis ir šiuolaikinė visuomenė. Mirties dabartiškumas: vienatvė, kaltė, beprasmybė. Mirtis ir meilė. Mirtis filosofiniu požiūriu. Žmogus ir mirtis XX a. Antrojoje pusėje. Mirtis – ribinė situacija. Egzistencija ir transcendencija. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Mirties problema (3)

  Įvadas. Filosofijos bei filosofų samprotavimai apie mirtį. Religijos atsiliepimai apie mirtį. Dorovė. Kas tai? Kaip turime pasiruošti patys? Atsisveikinimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-26
 • Mirties problema filosofijoje

  Mirties samprata. Mirties problema filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-03
 • Mirties problema filosofijoje (2)

  Įvadas. Mirties samprata senovės filosofijoje. Mirties problemos sprendimas egzistencializmo filosofijoje. Religinė ir transcendentinė amžinojo gyvenimo samprata. Mirtis Vydūno filosofijoje.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
 • Mirties problema filosofijoje (3)

  Įvadas. Filosofinis mirties aiškinimas. Mirties baimė. Mirties neigimas. Mirimas. Vydūnas apie mirimą. P. Ariès apie mirimą. Kas žmogaus laukia po mirties. Artimojo mirtis. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(16 puslapių)
  2006-10-25
 • Mirties problema ir jos samprata

  Įvadas. Mirties prasmės ieškojimas istorijoje. Mirties vaizdavimas Vakarų kultūroje. Viduramžių mirties samprata. Mirties problematiškumas laiko tėkmėje. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-22
 • Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje

  Esė lietuvių kalba apie mirties supratimą Vakarų kultūros istorijoje.
  Filosofija, esė(4 puslapiai)
  2006-02-23
 • Mirties suvokimas filosofijoje

  Įvadas. Mirties supratimas senovės filosofijoje. Į ką panaši mirtis? Gyvenimo prasmės ieškojimas. Transcendentinė gyvenimo samprata. Atsisveikinimo ritualas. Mirusiųjų prisiminimas. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-09-28
 • Mirtis - neišvengiama grėsmė ar kasdienė realybė?

  Mirtis - neišvengiama grėsmė ar kasdienė realybė? Kokia gali būti nežinia. Svetima mirtis. Savižudybė- savo mirties išraiška. Ar verta bijoti nesuprasto. Paslaptingai baimingai nesuvokiama.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-18
 • Mitinis pasaulėvaizdis

  Mitinis pasaulėvaizdis, Natūrfilosofai, Ką mąstė trys Mileto filosofai, Niekas nestovi vietoje, Atėnų filosofija, Helenizmas, Dvi kultūrinės sanklodos, Viduramžiai, Renesansas, Barokas, Švietimas, Trumpai apie Marksą, Darviną ir Froidą, Mūsų laikai.
  Filosofija, konspektas(20 puslapių)
  2005-03-07
 • Mokslas ir filosofija

  Įvadas. Mokslo ir filosofijos santykis. Filosofijos ir realiųjų mokslų santykis. Filosofija ir formalieji mokslai. K. R. Popperio mokslo filosofija. T. Kuhno mokslo samprata. P. Feyerabendo mokslo filosofijos charakteristika. Filosofija kaip mokslas ir švietimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-27
Puslapyje rodyti po