Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Protas ir kūnas meno procese

  Protas ir kūnas meno procese: kai protas žino, bet ranka neklauso; kai ranka klauso, bet protas nežino. Žmonijos išraiška. Ką reiškia kurti vadovaujantis beveik vien protu, kurti vadovaujantis tam tikromis kūrimo taisyklėmis ar remtis protu priimant kažkokią idėją arba ją atmetant? Šiuolaikinis žmogaus idealas. Galutinis sprendimas priklauso nuo situacijos. Menas - gyvenimo atspindys.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-17
 • R. Bachas "Džonatanas Livingstonas Žuvėdra"

  Ričardo Bacho (Richard Bach) "Džonatanas Livingstonas Žuvėdra" kūrinio analizė. Įvadas. Knygoje pasireiškia daug filosofinių elementų, todėl šio darbo tikslas yra išnagrinėti kūrinį ir rasti tuos elementus. Richard'as Bach'as. Pirma dalis. Antra dalis. Trečia dalis. Išvados. Filosofiniai elementai.
  Filosofija, analizė(9 puslapiai)
  2008-04-04
 • R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai"

  Pranešimas. Proto ir patyrimo santykis pažinime pagal R. Dekarto knygą "Metafiziniai apmąstymai". R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai". Pirmasis apmąstymas. "Apie dalykus, kuriais galime abejoti". Antrasis apmąstymas. "Apie žmogaus dvasios prigimtį, kurią galima pažinti lengviau negu kūną". Trečias apmąstymas. "Apie tai, kad yra Dievas". Išvados. Žodynėlis.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-16
 • Racionalizmas, realizmas ir gamtos filosofija

  Racionalizmas. Kodėl konfliktas neišvengiamas. Racionaliosios kosmologijos kritika. Realizmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(16 puslapių)
  2007-12-17
 • Racionalizmo ir empirizmo priešprieša

  Įvadas. Empirizmo ir racionalizmo ištakos. Empirizmas. Racionalizmas. Empirizmo ir racionalizmo priešprieša. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-27
 • Racionalumo — iracionalumo raiškos moksle

  Įvadas. Svarbiausios sąvokos. Kas tai — racionalumas? Kas tai — iracionalumas? Sąvokos "mokslas" apibrėžimai literatūroje. "Protingo" ir "neprotingo" paieškos moksle. Mokslo ypatumai. Mokslas ir filosofija, pasaulėžiūra, religija. Gamtos ir dvasios mokslai. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-02-27
 • Realizmas ir antirealizmas

  Įvadas. Globalusis, arba kritinis, antirealizmas. Antirealizmas. Mokslinis ir hipotetinis realizmas. Idealizacija. Nereprezentatyvusis, arba struktūrinis, realizmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-23
 • Reformacijos sąjūdis arba už ką M. Liuteris kritikuoja oficialų bažnytinį gyvenimą?

  Martynas Liuteris. Reformacija nebuvo vien M. Liuterio nuopelnas. Liuteris visas savo mintis grindė Biblija. Liuteris smerkė tuos kurie giriasi ir trokšta apsireiškimų ar religinių regėjimų. M. Liuteris neigė dvasininkijos , kaip tarpininkės tarp žmonių ir Dievo, vaidmenį. Reformacijos sąjūdis sukeltas Martyno Liuterio labai greit persimetė į kitas šalis.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-14
 • Reinkarnacija

  Rašinys apie reinkarnaciją ir iš jos kylančias teorijas.
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2006-04-25
 • Religija filosofiniu požiūriu

  Religijos filosofija. Religijos filosofijos svarstymas. Religija filosofiniu požiūriu. Mistinė patirtis. Antikos filosofas Kritijas. Lukrecijus. Nyčė. A. Kenterberietis. Tomas Akvinietis. B. Paskalis. Sokratas. Plotinas. Rudolf Otto.
  Filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-19
 • Religija. Religijos vardo reikšmė

  Religija kaip atoveiksmis. Religijos nuovoka. Religijos vardo reikšmė. Religija kaip santykis. Santykio dvipoliškumas. Ontologinė religijos pusė. Antropologinė religijos pusė. Religijos filosofijos klystkeliai. Dievo metafizika. Religijos fenomenologija. Religijos filosofijos pobūdis. Metafizika ir ontologija. Religijos filosofija kaip ontologija. Religijos filosofijos apimtis ir metodas. Religijos filosofija ir apreiškimas. Apreiškimas kaip filosofavimo akiratis. Apreiškimas kaip idėjinis turinys.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-10
 • Religijos filosofija

  Substancija, Akcidentas, Būtis, tapsmas, Potencija, Dievo buvimo įrodymai, Etika, Etikos suskirstymai, Kas yra filosofija?
  Filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-24
 • Religijos filosofija (2)

  Įvadas. Religija ir jos filosofija. Religijos dievo samprata. Religijos dievas kaip kūrėjas. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-07-14
 • Religijos filosofija (3)

  Žmogaus santykis su Dievu. Dievo metafizikos pradininkas yra Aristotelis. Fenomenologijos pradininkas yra Edmundas Husserlis. Žmonės šiandien kelia Dievo prasmės klausimą. Dievas kovoja kurdamas.
  Filosofija, rašinys(9 puslapiai)
  2007-12-11
 • Religijos filosofija (4)

  Įvadas. Filosofijos ir religijos santykis. Religijos filosofija. Religijos filosofijos raida ir filosofai. Religijos Filosofijos ir metafizikos santykis. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2011-05-11
 • Religijos filosofijos apibrėžtis pagal Antaną Maceiną

  Religijos filosofija. Religijos dvipoliškumas. Religingumas.
  Filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-16
 • Religinis patyrimas postmodernizme

  Įvadas. Postmodernizmas, jo įtakos bei esminiai bruožai. Modernizmos vs postmodernizmas. Religinio patyrimo transformacijos postmodernizme. Dvasingasis postmodernizmas. Išvados. Išnašos.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-07-02
 • Renesansas (27)

  Įvadas. Tipologiniai renesanso estetikos bruožai Italų renesansinė estetika. Florencijos humanistų M. Ficino ir P. Della Mirandola estetika. Leonardo da Vinci estetinėje teorijoje ir Michelangelo meno teorija. Venecija ir Šiaurės Italija, XVI amžiaus pirmieji dešimtmečiai. Vokietija ir Nyderlandai, XVI amžiaus pirmieji dešimtmečiai. Dürerio absoliutaus grožio formulės ieškojimai. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-25
 • Rytų ir vakarų filosofija

  Įvadas. Gyvenimo prasmės / tikslo samprata rytų filosofijoje. Materialūs – antimaterialūs pasauliai. Sielos atradimas. Gyvenimo tikslo samprata vakarų filosofijoje. Dievo metafizika. Dievas ir laisvė. Sąmonė, siela. Supratimo raida. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-27
 • Rusų filosofija

  Rusijos filosofijos formavimosi prielaidos ir pagrindiniai Rusijos filosofijos ypatumai. Periodizacija. Rusijos filosofijos ypatumai. Rusų filosofijos ypatumai. Pasaulietinės kultūros formavimasis XVIII amžiuje ir Rusijos filosofijos pirmieji žingsniai. Sekimas prancūzų švietimo filosofijos tradicija. Bandymas sukurti naują pasaulietinę Rusijos ideologiją. Rusijos masonų veikla. Zapadnikai ir Slavofilai. M. Bakuninas ir A. Gercenas. Rusijos visuomenės radikalėjimas XIX amžiaus antroje pusėje. Dostojevskis ir Tolstojus. Vėlyvieji Slavofilai. Vasilijus Rozanovas ir Konstantinas Leontjevas. Didieji Rusu filosofai. Vladimiras Solovjovas. Rusijos visuomenės idėjinė poliarizacija XX amžiaus pradžioje. Revoliucinės ideologijos.
  Filosofija, konspektas(15 puslapių)
  2005-05-30
Puslapyje rodyti po