Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mirtis - neišvengiama grėsmė ar kasdienė realybė?

  Mirtis - neišvengiama grėsmė ar kasdienė realybė? Kokia gali būti nežinia. Svetima mirtis. Savižudybė- savo mirties išraiška. Ar verta bijoti nesuprasto. Paslaptingai baimingai nesuvokiama.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-18
 • Mokslas ir filosofija

  Įvadas. Mokslo ir filosofijos santykis. Filosofijos ir realiųjų mokslų santykis. Filosofija ir formalieji mokslai. K. R. Popperio mokslo filosofija. T. Kuhno mokslo samprata. P. Feyerabendo mokslo filosofijos charakteristika. Filosofija kaip mokslas ir švietimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-27
 • Mokslas ir filosofija (2)

  Filosofijos ir mokslo skirtumai. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija ir specialieji mokslai. Specialiųjų mokslų klasifikacija. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-06
 • Mokslinio pažinimo problema filosofijoje

  Mokslinio pažinimo problema filosofijoje. Mokslo raida. Mokslo struktūra. Mokslas ir metafizika.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Mokslo filosofija

  Filosofijos ir mokslo samprata. Mokslo samprata. Žinių samprata. Mokslo tikslai. Mokslo klasifikacija ir kriterijai. Dėsningumo ir dėsnio samprata. Stebėjimas ir eksperimentas. Mokslinės paieškos laisvė ir mokslininko atsakomybė. Mokslo metodo problema.
  Filosofija, referatas(16 puslapių)
  2005-11-30
 • Mokslo filosofija (2)

  Įvadas. Mokslo samprata. Mokslas kaip žinios, išvedamos iš patyrimo faktų. Mokslo metodo problema. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Mokslo filosofijos problemos

  Įvadas. Žinių ir mokslo samprata. Filosofijos ir mokslo santykis. Mokslo ir metafizikos santykis. Mokslo metodo problema. Mokslo struktūra. Mokslo raida. Išvados. Priedas: abstraktas-pristatymas
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2010-03-23
 • Mokslo ir metafizikos skirtumai

  Įvadas. Metafizikos ir mokslo samprata. Metafizikos sąvoka. Mokslo samprata. Metafizikos ir mokslo santykio problemos kilmė. Bandymai atskirti mokslą ir metafiziką. Ką galima daryti, kad metafizika būtų sukurta kaip mokslas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-26
 • Moralės filosofijos objektas ir metodai

  Įžanga. Moralės filosofijos atsiradimas. Moralė, kilmė. Etika. Moralės filosofijos objektas. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2010-01-14
 • Moralės samprata antikos filosofijoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti moralės filosofiją bei aptarti kaip ją suvokė žymiausi antikos filosofai, t.y. Sokratas, Platonas bei Aristotelis. Moralės samprata ir esmė. Religinė moralės kilmės teorija. Natūralistinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Moralė antikos filosofijoje. Sokrato ir Platono moralinės filosofijos interpretacija. Moralės suvokimas Sokrato filosofijoje. Moralės suvokimas Platono filosofijoje. Aristotelio moralės filosofija. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-01-12
 • Nacionalizmo, valstybės ir tautos tarpusavio priklausomybė

  Įvadas. Nacionalizmas ir jo reikšmė. Nacionalizmo, valstybės ir tautos tarpusavio santykis. Išvados. Išnašos.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-02
 • Nemirtingumas

  Įvadas. Nemirtingumas (kaip socialinė būtis). Mokslinis žmogaus nemirtingumo supratimas. Apie mirtį. Ką sako Biblija? Požiūris į nemirtingumą. Bėgimas mirties link. Būtis mirties akivaizdoje. Mirties sampratos raida.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-17
 • Nihilizmo apraiška

  Įvadas. Dvasinis sutechnėjimas kaip utilitaristinis nihilizmas. Ką reiškia pačiam žmogui dvasiškai sutechnėti? Nihilizmas kaip žmogaus be dievo apraiška. Beprasmiškumo suvokimas pakeičia pozityvizmą nihilizmu. Visas atsidėjęs gamtai viešpatauti, žmogus tampa žemės vergu. Žmogaus be dievo klausimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-05
 • Nuosavybė

  Apie nuosavybę (pagal Arvydą Šliogerį). Apie nuosavybę (pagal Dž. Loką). Ištrauka iš A. Degučio straipsnio. Apibendrinimai.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-08-29
 • Oksidento ir Oriento priešprieša Europos diskurso kontekste

  Įvadas. Oriento išradimas. Oriento vaizdavimas skirtingais laikotarpiais. Kas buvo Oksidente tokio, ko Orientas neturėjo. Miestas. Racionali valstybė. Valdininkai ir teisė. Požiūrių į mokslą Rytų ir Vakarų civilizacijų skirtumai. Filosofų požiūriai į Rytus ir vakarus. Voltaire. Georg Hegel. Arthuras Schopenhaueris. Rene Guenon. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • P. Ricoeuro filosofijos pusės

  Įvadas. Hermeneutiškoji P. Ricoeuro filosofijos pusė. Sąmonės supratimas. Ontologijos paieškos P. Ricoeoro hermeneutikoje. Naratyvistinė P. Ricoeuro filosofijos pusė. Visuotinai pripažįstama naratyvistinės filosofijos samprata. Naratyvas P.Ricoeuro filosofijoje. Laikas P.Ricoeuro filosofijoje. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-07-25
 • Pareiga – garbės ir orumo pamatas

  Įvadas. Pareiga pagal Imanuelį Kantą. Pareiga pagal Marką Aurelijų. Pareiga pagal Erichą Fromą. Išvados. Priedas (1).
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-24
 • Pasaulis ir būtis

  Pratarmė. Daiktų ir pasaulio pradai. Daiktai ir idėjos. Būties hierarchija arba Dievas ir Pasaulis. Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje. Mąstymas ir būtis. Nominalistų ir realistų požiūris į būtį. Išvados.
  Filosofija, referatas(19 puslapių)
  2007-12-17
 • Patristikos filosofija

  Įvadas. Gnosticizmas. Origenas. Grigalius Nisietis. Augustinas. Išvados. Autoriaus komentarai.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Patristikos filosofija (2)

  Įvadas. Patristikos filosofijos atsiradimas ir formavimasis. Patristikos filosofijos atstovai. Klemensas Aleksandrietis. Tertulianas. Apologitas Origenas. Aurelijus Augustinas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-10
Puslapyje rodyti po