Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Religijos filosofija (4)

  Įvadas. Filosofijos ir religijos santykis. Religijos filosofija. Religijos filosofijos raida ir filosofai. Religijos Filosofijos ir metafizikos santykis. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2011-05-11
 • Religijos filosofijos apibrėžtis pagal Antaną Maceiną

  Religijos filosofija. Religijos dvipoliškumas. Religingumas.
  Filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-16
 • Religinis patyrimas postmodernizme

  Įvadas. Postmodernizmas, jo įtakos bei esminiai bruožai. Modernizmos vs postmodernizmas. Religinio patyrimo transformacijos postmodernizme. Dvasingasis postmodernizmas. Išvados. Išnašos.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-07-02
 • Renesansas (27)

  Įvadas. Tipologiniai renesanso estetikos bruožai Italų renesansinė estetika. Florencijos humanistų M. Ficino ir P. Della Mirandola estetika. Leonardo da Vinci estetinėje teorijoje ir Michelangelo meno teorija. Venecija ir Šiaurės Italija, XVI amžiaus pirmieji dešimtmečiai. Vokietija ir Nyderlandai, XVI amžiaus pirmieji dešimtmečiai. Dürerio absoliutaus grožio formulės ieškojimai. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-25
 • Rytų ir vakarų filosofija

  Įvadas. Gyvenimo prasmės / tikslo samprata rytų filosofijoje. Materialūs – antimaterialūs pasauliai. Sielos atradimas. Gyvenimo tikslo samprata vakarų filosofijoje. Dievo metafizika. Dievas ir laisvė. Sąmonė, siela. Supratimo raida. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-27
 • Sąmonės ir pasąmonės problema filosofijoje

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Nežinomos žinios. Literatūra. Žodynėlis. Žmogaus sąmonės kilmės hipotezės. Žmogaus sąmonės atributai. Kalba kaip sąmonės išraiškos priemonė. Sąmonės visuomeniškumas, savarankiškumas ir kūrybinis aktyvumas. Savimonės ir pasąmonės samprata. Santrauka. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-21
 • Savižudybės problema. Filosofinis aspektas

  Įvadas. Savižudybė – ar tai gali būti laisvė? Ar galima savižudybę laikyti nusikaltimu? Savižudybė ir pareiga sau. Savižudybė kaip nenoras mirti. Savižudybė ir pavojingasis "ego". Savižudybė kaip vaizduotės eksperimentas. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Savižudybės tematika ir filosofų bei krikščionybės požiūriai į ją

  Įvadas. Savižudybės problema senovėje ir požiūris į ją. Augustinas Aurelijus. XVIII – XX amžiaus filosofų mintys ir pasvarstymai apie savižudybę. Imanuelis Kantas. Alberas Kamiu. Krikščionybės požiūris į savižudybę. Išvados ir apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-09
 • Siela tik žmogui?

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Įvadas. Sielos kilmė.
  Filosofija, referatas(3 puslapiai)
  2009-05-29
 • Sielos egzistencija po kūno mirties

  Įvadas. Platonas. Sielos egzistencija po kūno mirties. Mirtis. Siela. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-01
 • Stasys Šalkauskis

  Įvadas. Stasio Šalkauskio filosofinių terminų žodynas. Filosofijos apibrėžimas. Filosofijos šaka – kultūros filosofija. Estetika. Menas. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-20
 • Substancijų problema Renė Dekarto (René Descartes) filosofijoje

  Įvadas. Tikslas – parodyti esmines Renė Dekarto (René Descartes) filosofijos sąvokas, jo darbų esmę, jo substancijų problemą, paaiškinti kas tai yra bei kaip ją suprato pats Descartes. Renė Dekarto (René Descartes) biografija. Rene Descartes'o filosofijos apžvalga. Renė Dekarto (René Descartes) metafizika: substancijos ir jų atributai. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2011-01-11
 • Sveikas protas mokslinės teorijos lygiu

  Įvadas. Filosofinės common sence ištakos. Škotiškoji mokykla. Prancūzų universitetinis spiritualizmas. Sveikas protas kasdienės sąmonės ir mokslinės teorijos lygiu (pagal A. Schutzą). Sveiko proto žinojimo apie pasaulį pobūdis. Socialinio pasaulio struktūros tipizacija sveiko proto konstruktais. Racionali veikla kasdieninėje patirtyje. Moksliniai mąstymo objektų konstruktai. Dabartinės sveiko proto iškėlimo priežastys. Sveiko proto ideologija. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
 • Šiuolaikinės edukologijos filosofija

  Įvadas. Edukologijos mokslų sistema. Kokie mokslai artimiausi edukologijai. Šiuolaikinio ugdymo filosofija. Ugdymo filosofijos uždaviniai. Ugdymas.10 Filosofija. Gerumas.14 Dvasingumas. Dažniausiai pasitaikančios vaikų ydos, kova su jomis. Išvados.
  Filosofija, referatas(17 puslapių)
  2009-11-17
 • Technika kultūroje

  Įvadas. Technika kultūroje. Technikos ir kultūros santykių lygiai. Informacinių technologijų iškilimas.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-19
 • Teigiami ir neigiami informacinės visuomenės kūrimo aspektai (2)

  Įvadas. Kompiuteris. Informacinė visuomenė. Duomenys, informacija ir žinios. Žiniasklaida informacinėje visuomenėje. Pavojai visuomenei ir žmogui. Galimybių perteklius ir/arba negalimybių filosofija. Išvados.
  Filosofija, referatas(17 puslapių)
  2007-03-21
 • Teisingumo problema

  Įvadas. John Rawls "Teisingumas kaip nešališkumas". Robert Nozick "Paskirstomasis teisingumas". Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-09
 • Tiesos problema (2)

  Klasikinė tiesos koncepcija. Neklasikinė tiesos koncepcija. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos (koherencinė) teorija. Pragmatizmo tiesos teorija. Dialektinis materializmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-27
 • Tiesos problema (3)

  Įvadas. Tiesos problema. Klasikinės tiesos problema. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos teorija. Pragmatinės tiesos samprata. Tiesa ir tikimybė. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Tiesos problema (4)

  Įžanga. Klasikinė tiesos teorija. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos teorija. Pragmatinė tiesos samprata. Tiesa ir tikimybė. Lietuvių filosofų mintys apie tiesą. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po