Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmogaus buvimo pasaulyje esmė

  Įvadas. Būties problema. Aristotelio būties samprata. Būtis pagal Heidegger’į. Šiuolaikinė filosofija apie būtį. Išvados.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-09-12
 • Žmogaus buvimo pasaulyje esmė (2)

  Įvadas. Dėstymas. Martynas Heidegeris. Alberas Kamiu. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-21
 • Žmogaus egzistencijos problema

  Įvadas. Apie žmogiškojo pažinimo pradus. Žmogaus problema technikos amžiuje. Žmogaus pačiam sau problematiškumas. Žmogiškosios didybės ir menkybės įtampa. Egzistencializmas kaip metafizinis humanizmas. Egzistencialistinio humanizmo samprata. Egzistencializmas moraliniu atžvilgiu. Įvadas. Temos aktualumas. Žmogus kaip egzistencija. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-23
 • Žmogaus egzistencijos problematika

  Filosofijos rašinys lietuvių kalba apie žmogaus egzistenciją. Žmogaus fenomenas. Žmogiškosios būtybės "esmė". Estetika. Kaltė. Kančia. Žmonijos problemos.
  Filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2008-11-20
 • Žmogaus egzistencijos samprata

  Įvadas. S. Kierkegaardo samprata. M. Buberio samprata. M. Heidegerio samprata. P. Sartre samprata. Tiesos ir egzistencializmo samplaika. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Žmogaus gyvenimo filosofija ir vertybės

  Darbo tikslas: Išanalizuoti, kaip žymiausi visų laikų filosofai interpretuoja žmogaus gyvenimo filosofiją ir kokiomis vertybėmis jie siūlo vadovautis, siekiant sielos pilnatvės. Filosofijos sąvoka. Gyvenimo filosofija ir vertybės. Pagrindinės vertybės, kurias išskiria filosofai.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-27
 • Žmogaus gyvenimo filosofija ir vertybės (2)

  Tikslas: Susipažinti su filosofų požiūriais į gyvenimo filosofiją ir jos vertybes. Palyginti filosofų požiūrius: rasti panašumų. Surasti atsakymus į mums kylančius klausimus: Koks yra pagrindinis mąstymo ir gyvenimo tikslas, paskirtis, pagrindas? Vis nauji akimirkos džiaugsmai ar pilnutinės laimės siekimas, nepastovūs ir dužlūs, ar patvarūs ir amžini dalykai? Vydūnas. Ž. P. Sartras. V. Tugarinovas. I. Konas. Juozas Grinius. Antanas Maceina. Demokritas. S. Kirkegoras. Juozas Leonas Navickas. Augustinas.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-20
 • Žmogaus gyvenimo ir mirties prasmė

  Įvadas. Egzistencija ir transcendencija. Egzistencijos rūpestis. Apie mirtį. Pats didžiausias stebuklas - gyvenimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Žmogaus gyvenimo ir mirties prasmė (2)

  Įvadas. Psichologine įtampa: Kam gyventi, jei vis tiek mirsi? Mirties prasmė. Gyvenimo prasmė. Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Žmogaus ir pasaulio samprata B. Paskalio "Mintyse"

  Blezas Paskalis. "Mintys". Apologetika. Kas yra žmogus gamtoje? Savimeilė. Paskalio apologijos tikslas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-09
 • Žmogaus laisvės ribojimas

  Įvadas. Laisvės sąvoka. Gamta – žmogaus buvimo erdvė. Žmogus visuomenėje. Žmogaus ir Dievo santykis. Žmogus ir būties praeinamumas. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2007-03-28
 • Žmogaus laisvės samprata

  Įvadas. Laisvės atsiradimas. Laisvė ir teisė. Dvi laisvės sąvokos. Žodžio laisvė. Religijos laisvė. Keturios tiesos apie religijos laisvę. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-09
 • Žmogaus likimas technikos amžiuje

  Įžanga. Technikos grėsmė žmogaus gyvenime. Žmonių naudos siekimas. Naudos medžioklė moralėje, vertybių praradimas. Gamtos pavergimas technikos naudai, jos praradimas. Grėsmė menui. Žmogaus gyvybės pagarba pavojuje. Žmogaus požiūris į žmogų. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-11
 • Žmogaus paskirtis

  Abejojimas. Žinojimas. Tikėjimas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-26
 • Žmogaus problema filosofijoje

  Įvadas. Kas yra filosofija? Žmogus. Žmogaus neaiškumas sau pačiam. Kodėl žmogus yra klausianti būtybė? Filosofinės problemos. Tikrovės įvairovės problema. Susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K. Markso filosofijoje. Būties ir žmogaus santykio problema Platono ir Aristotelio filosofijoje. Platono valstybės modelis. Kas yra būtis? Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Žmogiškoji būtis — buvimas mirties link

  Buvimas mirties link. Į ką panaši mirtis. Šviesos būtybė. Vaizdai iš praeities. Ryšys tarp pasaulių. Būvimas mirties link. Susitikimas su mirtimi. Miręs, bet girdi. Ramybė. Triukšmas. Tamsi erdvė. Dvasinis kūnas. Kiti mirties ypatumai. Mirštantysis. Laikas žeidžia. Neviltis ir nerimas. Nepatyrusiųjų mirties pažiūra.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-04-20
 • Žmogiškoji būtis — būvimas mirties link (2)

  Įvadas. Būties sąvoka. Būties teorija. Žmogiškoji būtis – būvimas mirties link. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-17
 • Žmogiškoji būtis — būvimas mirties link (3)

  Įvadas. Žmogiškoji būtis. Būties myriop supratimas. Būvimas mirties link. Grįžimas iš pomirtinio gyvenimo. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2010-10-07
 • Žmogiškojo pažinimo šaltiniai (2)

  Įvadas (istorinė dalis). Žmogus kaip "egzistencija". Laisvės samprata. Žmogaus egzistencijos realizavimasis. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-24
 • Žmogiškumo samprata. Humanizmas

  Įvadas. Žmogaus sąmonė. Pasąmonė. Socialinė filosofija. Filosofinė antropologija. Humanizmas. Humanizmo atsiradimą įtakojantys veiksniai. Humanizmo bruožai. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2011-04-01
Puslapyje rodyti po