Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Būties samprata filosofijoje

  Įvadas. Būties samprata antikoje. Dievo metafizika. Dievas ir pasaulis. Sąmonė, siela. Supratimo raida. Naujųjų amžių ir šiuolaikinė egzistencializmo mokykla. R. Dekartas – "mąstau, vadinasi, esu". Gyvenimą lemia buvimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-06-22
 • Būties samprata filosofijos istorijoje

  Įvadas. Mileto mokykla. Herakleitas. Elėjos mokykla. Pitagoras. Atomistai. Empedoklis. Platonas. Aristotelis. Plotinas. Viduramžių būties teorijos. Jonas Škotas Eriugena. Tomas Akvinietis. Naujų laikų būties teorijos. Renesansas. Naujausiųjų laikų ontologinės teorijos. Karlo Markso visuomeninės būties teorija. Kaip būtį suvokia egzistencialistai. Arsenijaus Čenyševo nebūties koncepcija.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Būties samprata šiuolaikinėje filosofijoje

  Būties sampratos aiškinimas. Būties sampratos kitimas amžių eigoje. M. Heideggeris ir jo indėlis istoriniam būties aiškinimui. Senosios Vakarų teorijos. Parmenido samprata. Platonas. M. Haideggeris. Kitos teorijos. Apibendrinta istorinė žmogaus būtis.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-06
 • Būties transcendencija

  Būties sąvokos samprata. Kasdienė būties sąvoka. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį. Gamta yra būtis. Būties prasmė. Pagal M. Heidegerį. Pagal A. Šliogerį. Būtis kaip pasaulis. Būtis kaip pagrindas pagal Heidegerį. Būtis ir dievas. Būtis ir grožis. Būtis ir jo priešstata. Būtis ir nebūtis. Kodėl yra esatis, o ne niekas. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2005-10-29
 • Būtis ir pasaulis

  Pratarmė. Daiktų pasaulio pradai. Daiktai ir idėjos. Būties hierarchija arba Dievas ir pasaulis. Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje. Mąstymas ir būtis. Nominalistų ir realistų požiūris į būtį. Išvados.
  Filosofija, referatas(19 puslapių)
  2006-09-18
 • Būtis ir žmogus - filosofinio pažinimo objektas

  Įvadas. Būties teorijos tapsmas ir raida Graikijoje. Ikisokratikų būties teorija. Platono ir Aristotelio filosofija. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-01
 • Demokratija (9)

  Demokratija. Demokratijos sąvokos atsiradimas. Šiuolaikinė demokratija. Tiesioginė ir atstovaujamoji demokratija. Šiuolaikinės demokratijos principai. Keturi šių dienų pasaulio demokratizavimo etapai. Valstybės demokratinės formos. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Demoniškojo estetizmo pavidalai

  Įžanga. Demoniškojo estetizmo pavidalai. Keletas žodžių apie terminus. Laisvės ribos ir žaidimai Dievo tema. Kur riba tarp gyvenimo ir meno? Apie beprotišką poreikį mylėti ir tikėti. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-13
 • Dievo sampratos raida kultūros istorijoje

  Biblija apie dievą. Platonas (427-347 m. p. e.): Dievas yra gėrio priežastis. Aristotelis (384-322 m. p. m. e.): Dievas Nejudantis Judintojas. Augustinas (354-430): Savęs pažinimas yra dievo pažinimas. Tomas Akvinietis (1225-1274): Dievas – neišmatuojama Būtis, Tiesa ir Gėris. Imanuelis Kantas (1724-1804): Dievas kaip reguliatyvioji idėja. Friedrychas Nietzsche: Dievas yra miręs. Sörenas Kierkegaard‘as: Dievas nužengia į mases. Šių laikų Dievo supratimas. Koks turi būti dievas?
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-17
 • Dorovinių vertybių problema žmogaus gyvenime

  Kas yra vertybės? Adomas Jakštas "Pikto problema". Vertybių problema Vladislovo Tatarkevičiaus etikoje "Gėris arba vertybė". Priedermė ir teisė būti laimingam. Sąžinės problema "Sąžinės kilmė. Fridrichas Nyčė". Antanas Maceina "Sąžinės problema". Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Dovanojimas

  Dovanojimas ar davimas. Dovana ir duotybė. Gyvenimas. Kūnas kaip dovana. Laisvė. Dovanos Laikas. Kaltė. Tikėjimas kaip dovana. Dovanos tarpasmeninis kontekstas. Dovanos priėmimo problema. Dovanojimo lygiai. Dovanojimo lygiai. Dovana psichoterapijoje.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Džordžo Berklio (George Berkeley) pažinimo samprata

  Įvadas. Trumpa Džordžo Berklio (George Berkeley) biografija. Berklio filosofijos esmė. Svarbiausi Džordžo Berklio (George Berkeley) filosofijos darbai. Žiūrėjimo teorija. Traktatas apie žmogaus žinojimo principus. Traktatas apie judėjimą. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2011-01-13
 • Egzistencializmas (5)

  Egzistencializmo filosofijos istorija. Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Kas yra egzistencializmas? Išvados. Paveikslėliai.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2007-06-07
 • Egzistencinis mąstymas

  Įvadas. Egzistencinis mąstymas. Nemąstanti kasdienybė. Mąstymo kilimas iš kančios. Klausimas kaip mąstymo riba. Transcendencijos atsakymas. Egzistencijos analizė. Egzistencinė nuotaika. Egzistencija kaip pašaukimas. Egzistencinis praeinamumas. Egzistencijos pabaiga. Transcendencija. Susidūrimas su Dievu. Dievo pergyvenimas. Kančia Dievo akivaizdoje. Pabaiga. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-20
 • Empirizmas ir racionalizmas

  Įžanga. Empirizmo ir racionalizmo sampratos. Pabaiga.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Empirizmo srovė Vakarų filosofijoje

  Įžanga. Empirizmas. Materialistinis empirizmas. Tomas Hobsas. Dėstymas. Vaizduotė. Pojūčiai. Mąstymas. T. Hobso požiūris į egoizmą. Perėjimas prie stiprios valstybės. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-01
 • Engiamieji ir engėjai

  Įvadas. Humanizavimas ir dehumanizavimas. Laisvės baimė. Engiamųjų pedagogika kaip išsigelbėjimas. Priespauda kaip paveldas. Engėjų atsivertimas. Dialogas ir antidialogas. Užkariavimas. Skaldyk ir valdyk. Manipuliavimas. Kultūrinė invazija. Bendradarbiavimas. Vienijimasis dėl laisvės. Organizacija. Kultūros sintezė. Kelias į revoliuciją.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-12
 • Estetika (2)

  Įvadas. Kanto estetika. Hegelio estetika. Schelingo estetika. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-05
 • Estetikos objektas, struktūra, uždaviniai

  Įvadas. Kas yra estetika. Estetika, estetikos objektas, estetikos struktūra ir uždaviniai. Išvada.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-08-24
 • Eutanasia

  Darbas ispanų kalba apie eutanaziją teisės filosofijos aspektu. Noción. Definición de la eutanasia. Sufrimiento, tratamiento del dolor y eutanasia. Aspectos legales y jurídicos de la eutanasia. ¿En qué consiste el testamento vital? Elementos para una evaluación de las éticas. Argumentos en contra la eutanasia. Argumentos a favor la eutanasia. Organizaciones para la eutanasia. Conclusiones.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-29
Puslapyje rodyti po