Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Meilė (5)

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti meilės sampratą istoriniame kontekste bei išsiaiškinti jos raišką. Meilės objektai. Broliška meilė. Motinos meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė dievui. Meilės samprata. Šiuolaikiška meilė. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2008-11-04
 • Meilė filosofijoje

  Meilės samprata filosofijoje. Pitagoras. Platonas. Aristotelis. Pirmykštė krikščionybė. Valio metafizika. Tejaras De Šardenas. Ėrichas Fromas. Raineris Marija Rilkė. Fridrichas Nyčė. Imanuelis Kantas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-22
 • Meilė ir neapykanta

  Filosofų mintys apie meilę ir neapykantą. Įvadas. Tyrimo problematika. Tyrimo tikslas. Darbo struktūra. Problemos ištirtumas. Šaltiniai. Meilė. Meilės filosofija: Marsijus Fyčinas. Ar meilė menas? E. Fromas. Meilės teorija: Arkadė Diotima Sokrato didžioji motina. Meilė - savęs peržengimas: Maksas Šeleris. Neapykanta. B. Kuzmickas. Frydrichas Nyčė. Pjeras Teparas De Šardenas. Apie meilę ir neapykantą. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-24
 • Meilė kaip filosofinė problema. Meilės problema amžių kaitoje

  Įvadas. Meilė. Platonas "Puota". Meilė ir dorybės. B. Spinoza. A. Šopenhaueris. F. Nyčė. E. Fromas. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-28
 • Meilės menas

  Įvadinė dalis. Meilės teorija. Atskirtumo jausmas. Meilės objektas. Motinos meilė. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilės praktika. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-07-18
 • Meilės samprata (2)

  Įvadas. Ar meilė yra menas. Meilė - atsakymas į žmogaus egzistencijos problemą. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Menas, didingumas ir grožis

  Įvadas. Dėstymas. Gamta – savotiškas meno kūrinys. Kanto estetika. Grožio apibrėžimai. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Menininkas ir kūryba

  Ar galima išmokt būti menininku? Kaip aš suprantu originalumą? Menininko kūrybinio tapsmo kelias. Menininkas ir originalumas. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-07
 • Meno suvokimas : ar "viskas, kas yra gražu, yra gražu"?

  Filosofijos ir meno skirtumas. Filosofijos ir mokslo santykis. Grožis. Daiktas filosofiniu ir meniniu požiūriu. Estetizmas. Kūryba. Meno kūrinys. Kultūra. Meno suvokimas.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-02
 • Metafizinių laiko ir erdvės sampratų įvairovė

  Įvadas. Erdvė. Reikmenų erdviškumas. Dasein erdviškumas. Laikas. Gamtamokslinė ir filosofinė erdvės ir laiko samprata. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-16
 • Minties laisvė

  Įvadas. Kas yra laisvė? Laisvė I. Kanto moralės teorijoje. Laisvė pagal E. Fromą ir J. Derridą. Minties laisvė. Išvada.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-05
 • Mintys apie laimę: Aristotelis, Imanuelis Kantas ir Frydrichas Nyčė

  Įvadas. Darbo tikslas: Supažindinti su Aristotelio, I. Kanto ir F. Nyčės (Friedrich Nietzsche) mintimis apie laimę. Aristotelio filosofija apie laimę. Imanuelio Kanto filosofija. Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofinės mintys apie laimę. Palyginimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-06-10
 • Mirties link

  Žmogiškoji būtis - buvimas mirties link. Platono, E. Levano, Heidegerio, R.M.Rilkės, Hėgelio ir kitų mąstytojų mintys mirties tema. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Mirties link (2)

  Įvadas. Mirties link. Mirties tema filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-29
 • Mirties problema

  Mirties samprata. Mirties problema kasdienybėje. Mirties baimė. Mirtis negatyvus blogis. Mirtis negatyvi gėrybė. Mirties supratimas. Pomirtinis gyvenimas. Egzistencijos ir mirties sampratos neatsiejamumas. Mirtis ir transcendentinė amžinojo gyvenimo samprata. Atsisveikinimo ritualas. Amžinojo poilsio vieta.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-19
 • Mirties problema (2)

  Įvadas. Mirtis kaip gyvenimo klausimas. Apie klausimą. Mirtis ir šiuolaikinė visuomenė. Mirties dabartiškumas: vienatvė, kaltė, beprasmybė. Mirtis ir meilė. Mirtis filosofiniu požiūriu. Žmogus ir mirtis XX a. Antrojoje pusėje. Mirtis – ribinė situacija. Egzistencija ir transcendencija. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-05
 • Mirties problema (3)

  Įvadas. Filosofijos bei filosofų samprotavimai apie mirtį. Religijos atsiliepimai apie mirtį. Dorovė. Kas tai? Kaip turime pasiruošti patys? Atsisveikinimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-26
 • Mirties problema filosofijoje

  Mirties samprata. Mirties problema filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-03
 • Mirties problema filosofijoje (2)

  Įvadas. Mirties samprata senovės filosofijoje. Mirties problemos sprendimas egzistencializmo filosofijoje. Religinė ir transcendentinė amžinojo gyvenimo samprata. Mirtis Vydūno filosofijoje.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
 • Mirties problema ir jos samprata

  Įvadas. Mirties prasmės ieškojimas istorijoje. Mirties vaizdavimas Vakarų kultūroje. Viduramžių mirties samprata. Mirties problematiškumas laiko tėkmėje. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-22
Puslapyje rodyti po