Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Laisvė ir determinizmas

  Rašinys apie laisvę ir determinizmą.
  Filosofija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-02-09
 • Laisvė ir determinizmas (2)

  Laisvė. Pažinimo problema. Mokslinio pažinimo problema moderniųjų laikų filosofijoje: empirizmo ir racionalizmo ginčas.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Laisvė ir savivalė

  Įvadas. Valios laisvė. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės atžvilgiu. Laisvė religijos atžvilgiu. Vidinė laisvė – minties ir dvasios laisvė. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Laisvės ir atsakomybės sampratos kitimas

  Laisvė ir būtinumas. Atsakomybė. Laisvės esmė. Atsakomybės esmė. Išvada.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Laisvės ir žinių ryšys

  Įvadas. Žinios. Laisvė. Laisvė žinoti. Laisvės ir žinių ryšys. Išvada.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2005-06-15
 • Laisvės problema

  Įvadas. Juozas Girnius. Laisvė. Laisvės esmė. Andrius Volanas. Laisvę visi protingi žmonės visada labai brangino. Stasys Yla (1908-1983) Kas yra laisvė? V. Sezemanas. Laisvės realumo faktai. Algirdas Julius Greimas. Laisvės problema XX amžiuje. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2007-02-21
 • Laisvės problema filosofijoje

  Įvadas. Laisvės samprata. Laisvės subjektas. Laisvės objektas. Laisvės vykdymas. Laisvės ir būtinybės santykis. Laisvė žmonių santykiuose. Mąstytojai apie laisvę. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-08
 • Laisvės samprata

  Įvadas. Valios laisvė. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės atžvilgiu. Laisvė religijos atžvilgiu. Vidinė laisvė – minties ir dvasios laisvė. Laisvė ir valdžia. Asmens laisvė. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-03-01
 • Laisvės samprata (2)

  Įvadas. Laisvės samprata. Laisvės esmė. Laisvės subjektas ir objektas. Laisvės vykdymas. Laisvė ir būtinybė. A. Maceina apie žmogaus laisvę. I. Kantas apie žmogaus laisvę. G. Hegelis apie žmogaus laisvę. F. Schellingas apie žmogaus laisvę. G. Fichte apie žmogaus laisvę. K. Jaspersas apie žmogaus laisvę. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Laisvės sąvokos paradigmos

  Įvadas. Isaiah’o Berlin’o "pozityvioji" ir "negatyvioji" laisvės. Klasikinė laisvės samprata. Platono laisvės samprata. Aristotelio laisvės samprata. Kritinės pastabos dėl negatyvios ir pozityvios laisvės sampratos. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(12 puslapių)
  2012-04-03
 • Laiškas durnių laivui

  Mintys apie gyvenimą, požiūris į mirtį ir į žmogų. "O dabar aš nežinau, kas esu ir ką turiu daryti, nežinau nei savo padėties, nei savo pareigos". Laiškas durnių laivui.
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2008-01-19
 • Legendos "Didysis inkvizitorius" prasmė

  Fiodoras Michailovičius Dostojevskis. Didysis Inkvizitorius. Psichologinė legendos prasmė. Moralinė legendos prasmė. Metafizinė legendos prasmė.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-01
 • Liberalizmo sąsajos su filosofijos disciplina. Filosofinės liberalizmo ištakos

  Liberalizmo susiformavimas. Susiformavimo aplinkybės. Pagrindiniai liberalizmo bruožai. Liberalizmas ir filosofija: sąlyčio taškai. Bendri bruožai. Asmens individualumo vertė filosofiniu ir liberalų požiūriu (pagal J. S. Millio "Apie laisvę"). Liberalizmo ir filosofijos panašumai pagal Dž. Loko "Esė apie pilietinę valdžią". Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-21
 • Lietuvių filosofai, jų veikla ir pažiūros

  Įvadas. Švietimo filosofija. Vydūnas. Stasys Šalkauskis. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Lietuvos filosofai

  Įvadas. Tautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija. Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina. Išvada.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-08
 • Lyginamoji analizė: filosofai apie draugystę

  Įvadas. Darbe nagrinėjama - Draugystė. Lyginamojoje analizėje nagrinėjami keturių autorių: Aristotelio, Artūro Šopenhauerio, Epikteto, Mišelio Montenio samprotavimai apie draugystę. Draugystė. Aristotelio ištraukos apie draugystę iš knygos "Nikomacho etika" analizė. Artūro Šopenhauerio ištraukos apie draugystę iš knygos "Gyvenimo išminties aforizmai" analizė. Epikteto ištraukos apie draugystę iš knygos "Rinktinė" analizė. Mišelio montenio ištraukos apie draugystę iš knygos "Esė" analizė. Išvados.
  Filosofija, analizė(5 puslapiai)
  2009-10-01
 • Lyginamoji analizė: mintys apie draugystę

  Įvadas. Autorių minčių apie draugystę analizė. Platonas. Seneka. Epiktetas. Mišelis Montenis. Išvada.
  Filosofija, analizė(4 puslapiai)
  2009-01-19
 • Logika (23)

  Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra), nustatykite apibrėžimo rūšį: Šventasis - tai tas, kuris daro gerus darbus". Nustatykite logines klasės suskirstymo taisyklingumą (raskite klaidas, jei yra): "Žmonės būna trumparegiai ir toliaregiai". Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius: "Nusikaltėlis", "Žmogus", "Vampyras". Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius. Pirmosios instancijos eismo nutartis, kuri negali būti skundžiama, įsiteisėja ir vykdoma po jos paskelbimo. Nutartį perduoti bylą nagrinėti teisme teisėjas priima tuo atveju, kai bylos aplinkybės nėra pakankamai aiškios ir kilusias abejones galima pašalinti tik nagrinėjimo teise metu. Nuo atėmimo teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą, ar užsiimti tam tikra veikla atleidžia prieš terminą apylinkės teismas, visuomeninės organizacijos ar darbo kolektyvo prašymu. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui: "Kai kurios nuomonės yra teisingos". Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl): Kiekvienas nusirašinėjantis yra sukčius. Kai kurie studentai nusirašinėja. Vadinasi. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą: "Ledą galima nešti rėtyje. Ledas yra sušalęs vanduo. Vadinasi, vandenį galima nešti rėtyje". Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentacija, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Raskite tezę , argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra): "Jei turi tai, ko nesi pametęs ir milijono litų dar nepametei – esi milijonierius". Įrodykite arba paneikite šią tezę "Žmogaus likimą lemia žvaigždės". Sudarykite trumpa svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų).
  Filosofija, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-01-28
 • Lucijus Anėjus Seneka (5)

  PowerPoint pateiktis. Apie autorių . Kūryba. Apie sielos ramybę. Apie sielos ramybę. Apie poilsį. Apie laimingą gyvenimą. Apie gyvenimo trumpumą. Apie Apvaizdą. Apie išminčiaus tvirtybę. Išvada.
  Filosofija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-12-16
 • M. Šlikas "Apie pažinimo pagrindą"

  Oponavimo pranešimas. Kodėl protokoliniai teiginiai nėra pažinimo pagrindas. M. Šliko teorijos "silpnosios puses" prieštaravimas joms.
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-05
Puslapyje rodyti po