Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Nihilizmo ir mizantropijos žavesys: ar tai įmanoma?

  Samprotaujamojo tipo rašinys remiantis: A. Škėmos romanu "Balta drobulė", A. Kamiu, J. Letovu, F. Nyče ir F. Kafka.
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2008-11-18
 • Nuosavybė

  Apie nuosavybę (pagal Arvydą Šliogerį). Apie nuosavybę (pagal Dž. Loką). Ištrauka iš A. Degučio straipsnio. Apibendrinimai.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-08-29
 • Oksidento ir Oriento priešprieša Europos diskurso kontekste

  Įvadas. Oriento išradimas. Oriento vaizdavimas skirtingais laikotarpiais. Kas buvo Oksidente tokio, ko Orientas neturėjo. Miestas. Racionali valstybė. Valdininkai ir teisė. Požiūrių į mokslą Rytų ir Vakarų civilizacijų skirtumai. Filosofų požiūriai į Rytus ir vakarus. Voltaire. Georg Hegel. Arthuras Schopenhaueris. Rene Guenon. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • P. Ricoeuro filosofijos pusės

  Įvadas. Hermeneutiškoji P. Ricoeuro filosofijos pusė. Sąmonės supratimas. Ontologijos paieškos P. Ricoeoro hermeneutikoje. Naratyvistinė P. Ricoeuro filosofijos pusė. Visuotinai pripažįstama naratyvistinės filosofijos samprata. Naratyvas P.Ricoeuro filosofijoje. Laikas P.Ricoeuro filosofijoje. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-07-25
 • Panoptiniai ir sinoptiniai šių dienų žiniasklaidos bruožai

  Filosofijos krypties rašto darbas žiniasklaidos tema: Panoptiniai ir sinoptiniai šių dienų žiniasklaidos bruožai.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-11-07
 • Pareiga – garbės ir orumo pamatas

  Įvadas. Pareiga pagal Imanuelį Kantą. Pareiga pagal Marką Aurelijų. Pareiga pagal Erichą Fromą. Išvados. Priedas (1).
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-24
 • Pasaulis ir būtis

  Pratarmė. Daiktų ir pasaulio pradai. Daiktai ir idėjos. Būties hierarchija arba Dievas ir Pasaulis. Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje. Mąstymas ir būtis. Nominalistų ir realistų požiūris į būtį. Išvados.
  Filosofija, referatas(19 puslapių)
  2007-12-17
 • Pasirinkimo laisvė

  Nuo ko priklauso pasirinkimo laisvė? Pasirinkimo laisvė filosofinėje mintyje.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-10-16
 • Patriotizmo esmė

  Kultūros filosofijos pranešimas. Kas yra patriotizmas? Patriotizmas pagal Maceiną ir Šalkauskį.
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2008-11-06
 • Patristikos filosofija

  Įvadas. Gnosticizmas. Origenas. Grigalius Nisietis. Augustinas. Išvados. Autoriaus komentarai.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Patristikos filosofija (2)

  Įvadas. Patristikos filosofijos atsiradimas ir formavimasis. Patristikos filosofijos atstovai. Klemensas Aleksandrietis. Tertulianas. Apologitas Origenas. Aurelijus Augustinas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-10
 • Pažinimas

  Pažinimo pasireiškimo sritys, pažinimo aprašymas, pažinimas ir jo žinojimo teorijos, pažinimo etapai: intuicija ir formuotas pažinimas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Pažinimas – gėrio ir blogio šaltinis

  "Pažinimas – gėrio ir blogio šaltinis" (G. Hėgelis). Įvadas. Pažinimas. Pažinimo problema. Pažinimas kaip gėrio šaltinis. Gėris ir blogis pažinime. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-23
 • Pažinimas (2)

  Filosofijos kilmė. Pažinimas. Būties problema filosofijoje. Kalba ir pasaulis. Juntamoji ir suvokiamoji tikrovė. Empirizmas ir racionalizmas. Apriorizmas. Mokslas ir metafizika. Tiesos samprata. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-23
 • Pažinimas (gnoseologija)

  Įvadas. Pažinimas (gnoseologija). Empirizmas. Racionalizmas. Iracionalizmas. Pažintinės žmogaus galimybės ir pažinimo ribos. Loginis pažinimas. Pasaulio pažinimo problema filosofijoje. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Pažinimo filosofija

  Pažinimo problemos tapsmas ir raida Graikijoje: pitagorininkai, Elėjos mokykla, sofistai, Sokratas. Viduramžių gnoseologijos ypatumai: tikėjimo ir žinojimo santykis, Aurelijaus Augustino gnoseologijos idėjos, scholastikos ginčai dėl universalijų (nominalizmas, realizmas, konceptualizmas). Naujųjų laikų realizmas ir empirizmas (sensualizmas). Platono ir Aristotelio gnoseologijos ypatumai. Politija. Skepticizmas. I. Kanto pažinimo filosofijos esmė.
  Filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-17
 • Pažinimo filosofija. Naujųjų laikų realizmo ir empirizmo principai

  Pažinimo filosofijos tema. Pažinimo problemos atsiradimo tema. Viduramžių gnoseologijos ypatumai: tikėjimo ir žinojimo santykis, Aurelijaus Augustino gnoseologijos idėjos, scholastikos ginčai dėl universalijų (nominalizmas, realizmas, konceptualizmas). Naujųjų laikų realizmo ir empirizmo principai. Realizmas. Empirizmas. I. Kanto pažinimo teorijos esmė(transcendentalizmas, apriorizmas, noumenai, fenomenai, pažinimo kategorijų prigimtis, sprendinių rūšys, erdvė ir laikas, Dievo, pasaulio ir sielos kategorijos, proto antinomiškumas). Žmogaus filosofija: tema pasąmonė. Pasąmonės fenomenas. Froidizmo esmė (psichikos struktūra, struktūros padalinių funkcijos, malonumo ir realybės principai, savisaugos mechanizmas, indvidualios pasąmonės formavimosi fazės, libido energija, sublimacija, Eroto ir Tonato principai). Neofroidizmo esmė. Alfredas Adleris. K.G. Jungas. E. Fromas. E. Bromas. Kultūros fenomeno tema. Kultūros sąvokos kilmė ir jos aiškinimas filosofijoje. Kultūros filosofijos atsiradimo sąlygos (susvetimėjimo problema). "Civilizacijos" sąvokos prasmės. "Vienalinijinės" kultūros (natūra) kilmės ir raidos teorijos. Kultūrinis realityvizmas. Teistinės koncepcijos. Kultūros morfologija superkultūra, subkultūra, kontrkultūra, paribio kultūra, materialinė kultūra, dvasinė kultūra. Tautos ir tautiškumo tema. Tautų kilmės teorijų atsiradimo prielaidos. Pagrindinės tautų ir nacijų atsiradimo teorijos. Tautos ir nacijos apibrėžimai, sąvokų giminingumas ir netapatumas. Tautų formavimosi veiksniai. Tėvynė, tėviškė, gimtinė (ontologinė ir psichologinė tėvynės sąvokos prasmė). Nacionalizmas ir jo atmainos. Tautinis aklumas ir nutautėjimas. Tautinis pašaukimas ir tautos prasmė.
  Filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Pažinimo ir mąstymo problema

  Pažinimo problemos tyrinėjimo aktualumas. Pažinimo aprašymas pagal V. Sezemaną. Pažinimas ir mąstymas, pažinimo problemos sprendimo kryptys pagal S. Šalkauskį. Racionalizmo ir empirizmo ginčas, istorinės prielaidos. Kantinė pažinimo kritika. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-29
 • Pažinimo problema filosofijoje

  Įvadas. Pažinimo teorijos nuo sokratitų iki Aristotelio. Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. Hiumo. I. Kanto pažinimo teorija. Empirinis ir teorinis pažinimas. Pažinimo objektas ir subjektas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-22
 • Pedagogikoje ignoruojama filosofija

  Įvadas. Filosofijos ir pedagogikos santykis. Filosofija ignoruojama pedagogikoje - priežastys ir pasekmės. Probleminis medis. Problemos analizė. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-20
Puslapyje rodyti po