Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Šiuolaikiniai neramumai

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti ir apibendrinti ekonominės krizės priežastis bei jos pasekmės pasaulio ekonomikai. Šiuolaikinės ekonominės krizės priežastys. Pasaulio finansų rinką sugriovę veiksniai. Pasaulinės finansų krizės tendencijos pasaulyje bei Lietuvoje. Išvados.
  Filosofija, esė(4 puslapiai)
  2009-01-22
 • Šiuolaikiniame mene įsivyrauja provokacijos estetika. Ką apie tai manote ir žinote?

  Šiuolaikiniame mene įsivyrauja provokacijos estetika. Ką apie tai manote ir žinote? Dabartiniai žiūrovai. Šiuolaikiniai menininkai.
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2009-07-15
 • T. Adorno and M. Horkheimer. Culture industry

  Darbas anglų kalba. Theodor Adorno and Max Horkheimer baigiamojo darbo analizė. Kaip jų darbas padeda suvokti šiuolaikinę kultūrą? Explore the "culture industry" thesis by Adorno and Horkheimer. How useful is their work for understanding contemporary culture?
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-15
 • T. Nagel "Ką visa tai reiškia"

  Rašinys pagal Thomas Nagel knygą: "Ką visa tai reiškia: labai trumpas įvadas į filosofiją". Valios laisvė, kas tai.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-10-16
 • T. Sodeika ir J. Baranova "Filosofija"

  Tomo Sodeikos ir Jūratės Baranovos knyga "Filosofija" tema "Mirtis". Darbe palyginti keli filosofai: Žanas Polis Sartras, Fransis Beikonas, Frydrichas Nyčė, Epikūras ir Romanas Gvardinis. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-23
 • T.H. Eriksen: "Akimirkos tironija"

  Esė apie informaciją, visuomenę ir technologijas remiantis Thomas Hylland Eriksen "Akimirkos tironija". Įvadas. Gyvenimas į priekį lekia pašėlusiu greičiu. Žmonijos bendravimas, prieš dvidešimt metų buvo visiškai kitoks. Išvados.
  Filosofija, esė(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Tauta ir kultūra

  Tautos ir kultūros tema Europos filosofų darbuose. Vydūno tautos ir tautos kultūros samprata. Tauta ir kultūra Stasio Šalkauskio tautinės pedagogikos koncepcijoje. Juozas Girnius apie tautos kultūrą ir tautos dvasią.
  Filosofija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-09-12
 • Tautos turtas — talentingas žmogus

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti ar visada talentingas žmogus yra tautos turtas. Pagrindinės sąvokos. Tautos turtas. Tautos turtas – talentingas žmogus.
  Filosofija, esė(5 puslapiai)
  2009-06-02
 • Technika ir gamta

  Technika ir aplinka. Gamtos filosofija. Gamta.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-08
 • Technika kultūroje

  Įvadas. Technika kultūroje. Technikos ir kultūros santykių lygiai. Informacinių technologijų iškilimas.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-19
 • Technikos filosofija

  Technikos filosofijos pradžia Vakarų Europoje ir technologijos mokslas pagal Kappą. Žmogaus organų projekcija pagal Kappo teoriją. Išlaisvinimo galimybė pagal Kappą. Šiuolaikinės technikos privalumai ir trūkumai. Šiuolaikinė žmogaus organų projekcijos teorija: Kiborgai, kiborgizuojantys priedai ir kiborgizacijos rūšys. Kiborgas. Jo ypatumai. Biomechanizmų funkcijos. Klonavimo technologijų rūšys. Šiuolaikinės technikos funkcijos, jos formos, ypatumai ir sąsajos su žmogumi.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-20
 • Techninė veikla — kultūros dalis

  Techninė veikla – kultūros dalis. Technikos išsivystymo lygiai.
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2008-12-17
 • Teigiami ir neigiami informacinės visuomenės kūrimo aspektai

  Pavojai visuomenei ir žmogui. Finansinė informacija ir panika. Informacijos, technologijų, finansų demokratizavimas - pliusai ir minusai. Aš ir ne-aš internete. Kompiuterinės technologijos.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-15
 • Teigiami ir neigiami informacinės visuomenės kūrimo aspektai (2)

  Įvadas. Kompiuteris. Informacinė visuomenė. Duomenys, informacija ir žinios. Žiniasklaida informacinėje visuomenėje. Pavojai visuomenei ir žmogui. Galimybių perteklius ir/arba negalimybių filosofija. Išvados.
  Filosofija, referatas(17 puslapių)
  2007-03-21
 • Teisingumas

  Filosofinė refleksija apie teisingumą pagal T. Nagel knygą "Ką visa tai reiškia?".
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-07-20
 • Teisingumas (2)

  Filosofinė refleksija. Teisingumas.
  Filosofija, esė(2 puslapiai)
  2009-05-12
 • Teisingumo problema

  Įvadas. John Rawls "Teisingumas kaip nešališkumas". Robert Nozick "Paskirstomasis teisingumas". Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-09
 • Tiesa

  Kur nėra tiesos, ten negali būti meilės. Kur nėra meilės, ten nėra ir gerumo. Tiesa. Tiesa ir vertybės. Egzistencinė ir krikščioniškoji tiesa. Išvada.
  Filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-02
 • Tiesos problema

  Planas. Įvadas. Tiesa priklauso idėjų sferai. Tiesos problema. Klasikinės tiesos koncepcija. Neklasikinės tiesos koncepcija. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos (koherencinė) teorija. Pragmatinė tiesos samprata. K.Marksas apie teoriją ir praktiką ir jų sąveiką. Džeimso nuomonė. Kuo skiriasi tiesos samprata nuo klasikinės? Dialektinis materializmas. Praktika yra pažinimo pagrindas. Mokslo tiesos atitikimas tikrovei. Teorijų objektyvumo įrodymas praktine visuomenine veikla. Tiesos santykinumas ir objektyvumas. Filosofijos tiesos objektyvumas, absoliutumas ir santykinumas. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Tiesos problema (2)

  Klasikinė tiesos koncepcija. Neklasikinė tiesos koncepcija. Akivaizdumo teorija. Loginės darnos (koherencinė) teorija. Pragmatizmo tiesos teorija. Dialektinis materializmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po