Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Vertybių problema Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofijoje

  Įvadas. Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) biografija. Esminiai Nyčės filosofijos aspektai. Valdžios troškimas. Amžinas sugrįžimas. Antžmogis. Vertybių problema Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2011-01-13
 • Vertybių samprata ir rūšys. Vertybių sąveika ir įtaką žmogaus gyvenimui

  Įvadas. Vertybės samprata. Amžinos ir laikinos vertybės. Skirtingo amžiaus individų vertybės. Pagrindinė vertybė - gyvybė. Konkrečios ir abstrakčios vertybės. Vertybės Lietuvoje. Darbas – viena iš vertybių žmogaus gyvenime. Pareigos. Pareiga ir priedermė. Pareigos ugdymas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-01-26
 • Vydūnas —tautos dvasinės stiprybės ugdytojas

  Įvadas. Vydūno biografija. Ką ji rodo? Vydūno filosofijos vertė ir žmogaus dvasinio tobulėjimo problema. Mąstytojo asmeninės patirties įtaka jo kūrybai. Vydūno filosofijos bruožai. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-19
 • Viduramžių ir renesanso filosofijos istorija

  Viduramžių ir renesanso filosofijos istorija. Ankstyvoji scholastika. Scholastika siaurąja ir plačiąja prasme. Laisvieji menai ir filosofijos vieta juose. Keturios Škoto Eriugeno tikrovės. Amalricho Beniečio erezija. Anzelmo Kenterberiečio "fides quaerens intellectum". Kenterberiečio reikšmė dialektikų - entidialektikų ginče. Ontologinis Dievo buvimo įrodymas. "Mistikų" scholastika. Bernardo Klerviečio požiūris į žmogaus pažinimą. Hugono Viktoriečio "dorybės medis" ir išminties dorybės išklotinė. 1093-1154 metai arabų aristoteliskai ir lotynų averijonistai. Nuosaikus Avicenos realizmas. Averojaus ir "Dvejopos tiesos". Averojaus ir Sigero Brabantiečio monopsichizmas. Brandžioji scholastika. "Kitamintis" Dovydas Dinantietis. Aristotelio "sugrįžimas" į Europą. Filosofinė tomizmo sistema. Sistemos kūrėjai: Albertas Didysis ir Tomas Akvinietis. Tomo Akviniečio alternatyva. Intelekto atskyrimui nuo žmogaus įgimtoms idėjoms ir apšviestajam protui. Proto ir tikėjimo supriešinimai. Monistinei būties sampratai. Apriorinei Dievo idėjai. Neapibrėžtam veržimuisi į Gėrį.
  Filosofija, konspektas(15 puslapių)
  2009-01-16
 • Visas gyvenimas tėra didelė teatro scena, kur vaidinama pjesė be pabaigos arba vyksta inscenizuotas žaidimas

  Filosofijos esė. Kas tai yra gyvenimas? Kokia yra gyvenimo prasmė? Koks žmogaus vaidmuo jame? Ar galima tai vadinti vaidmeniu ar gyvenimu?
  Filosofija, esė(5 puslapiai)
  2010-04-11
 • Viskas priklauso tik nuo manęs, savojo aš

  Filosofijos esė. Koks mano likimas? Kas jį kontroliuoja? Išsilavinimas. Egzistencinė esmė. Priklausomybė. Pinigai. Žalingi įpročiai. Viskas priklauso tik nuo manęs, savojo aš.
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-12-17
 • Visuomenė – žmogaus tapimo žmogumi esminė sąlyga ir veiklos laukas

  Žmogus – visuomeninė būtybė. Žmogaus ir pasaulio ryšys. Filosofų požiūris į žmogų, visuomenę ir valstybę. Visuomeniškumas. Visuomeniškumo bruožai. Kiekybiniai visuomenės pakitimai. Vidiniai struktūriniai visuomenės pakitimai. Visuomenės makroanatomijos analizė. Pirmykštės visuomenės anatomija. Klasinė visuomenė. Žmogaus visuomeniškumo konfliktai. Šeima. Bendruomenė. Bendruomenės poreikiai. Bendradarbiavimo sritys. Bendruomenės problemos. Tauta. Tauta kaip bendrija. Tautos vientisumo faktoriai. Žmonija. Tautinės bendruomenės. Šiuolaikinių technologijų poveikis žmonijai. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Visuomenės kišimasis į asmeninį gyvenimą

  Įvadas. Ko visuomenė gali teisėtai reikalauti iš individo. Žmogaus asmeninės savybės. Asmeninės ir visuomeninės žmogaus gyvenimo dalies atskyrimas. Visuomenės kišimasis į grynai asmeninį elgesį. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2009-04-27
 • Vokiečių filosofija

  Įvadas. Wolffas. Kantas. Laisvė I. Kanto filosofijoje. I. Kantas apie pareigą. I. Kantas apie savižudybę. Laimė. Moteris ir vyras. Fichte. Schellingas. Hegel. Schopenhauer.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-06
 • Vokiečių klasikinės filosofijos atstovai

  Imanuelis Kantas. Johannas Fichte. Friedrichas D. E. Schleiermacheris. Friedrich Wilhelm Schelling. Hegelis. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-17
 • What is aesthetics?

  Darbas anglų kalba. Estetika. Kas yra estetika?
  Filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2010-06-07
 • What is the difference between knowledge and opinion, and why it is important for Plato?

  Darbas anglų kalba. Koks yra skirtumas tarp žinojimo ir nuomonės ir kodėl tai yra svarbu Platonui. Pagal Platono "Valstybę".
  Filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2008-01-21
 • Žymiausi anglų švietėjai

  PowerPoint pristatymas. Tomas Hobsas (Thomas Hobbes). Svarbiausi veikalai. Visuomenės sutarties teorija. T. Hobso teiginiai. Džonas Lokas (John Locke). Užduotis.
  Filosofija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-19
 • Žinios

  Filosofijos ir visuomenės mokslų specialybės pranešimas. Žemdirbystės revoliucija. Talio filosofinė žinių rinkimo schema. Platonas. Filosofinė koncepcija. Platono geriausias mokinys buvo Aristotelis. Naujųjų laikų genijus, Dekartas. Empirinės tikrovės patyrimas. I. Kantas. Intelektas. Komunikacinis protas. Postmodernizmo šauklys Lyotardas. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-05
 • Žinojimas ir tikėjimas

  Įvadas. Žinojimas ir tikėjimas. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-14
 • Žmogaus asmenybė ir individualumas

  Įvadas. Žmogaus asmenybė. Asmenybės sąvoka. Asmenybės tipai. Asmenybės aktyvumas. Žmogaus individualumo analizė. Žmogaus individualumas. Būti individualybe.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-24
 • Žmogaus be Dievo problema

  Įvadas. Dvasinis sutechnėjimas kaip utilitaristinis nihilizmas. Nihilizmas kaip žmogaus be dievo apraiška. Žmogaus be Dievo problema. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2012-03-15
 • Žmogaus būties esmė

  Kas yra žmogaus gyvenimas? Numanomas mūsų tikslas žemėje. Kodėl aš, kodėl čia, kodėl dabar? Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-21
 • Žmogaus būtis egzistencionalizme

  Įvadas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo filosofai ir jų mąstysena. Žmogaus egzistencija, laisvė ir gyvenimo prasmė. Egzistencializmo įtaka kultūrai. Išvados. Priedai (3).
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-05-22
 • Žmogaus buvimo pasaulyje esmė

  Įvadas. Būties problema. Aristotelio būties samprata. Būtis pagal Heidegger’į. Šiuolaikinė filosofija apie būtį. Išvados.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-09-12
Puslapyje rodyti po