Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Žmogaus buvimo pasaulyje esmė (2)

  Įvadas. Dėstymas. Martynas Heidegeris. Alberas Kamiu. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-21
 • Žmogaus egzistencijos problema

  Įvadas. Apie žmogiškojo pažinimo pradus. Žmogaus problema technikos amžiuje. Žmogaus pačiam sau problematiškumas. Žmogiškosios didybės ir menkybės įtampa. Egzistencializmas kaip metafizinis humanizmas. Egzistencialistinio humanizmo samprata. Egzistencializmas moraliniu atžvilgiu. Įvadas. Temos aktualumas. Žmogus kaip egzistencija. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-23
 • Žmogaus egzistencijos problematika

  Filosofijos rašinys lietuvių kalba apie žmogaus egzistenciją. Žmogaus fenomenas. Žmogiškosios būtybės "esmė". Estetika. Kaltė. Kančia. Žmonijos problemos.
  Filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2008-11-20
 • Žmogaus egzistencijos samprata

  Įvadas. S. Kierkegaardo samprata. M. Buberio samprata. M. Heidegerio samprata. P. Sartre samprata. Tiesos ir egzistencializmo samplaika. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Žmogaus gyvenimo filosofija ir vertybės

  Darbo tikslas: Išanalizuoti, kaip žymiausi visų laikų filosofai interpretuoja žmogaus gyvenimo filosofiją ir kokiomis vertybėmis jie siūlo vadovautis, siekiant sielos pilnatvės. Filosofijos sąvoka. Gyvenimo filosofija ir vertybės. Pagrindinės vertybės, kurias išskiria filosofai.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-27
 • Žmogaus gyvenimo filosofija ir vertybės (2)

  Tikslas: Susipažinti su filosofų požiūriais į gyvenimo filosofiją ir jos vertybes. Palyginti filosofų požiūrius: rasti panašumų. Surasti atsakymus į mums kylančius klausimus: Koks yra pagrindinis mąstymo ir gyvenimo tikslas, paskirtis, pagrindas? Vis nauji akimirkos džiaugsmai ar pilnutinės laimės siekimas, nepastovūs ir dužlūs, ar patvarūs ir amžini dalykai? Vydūnas. Ž. P. Sartras. V. Tugarinovas. I. Konas. Juozas Grinius. Antanas Maceina. Demokritas. S. Kirkegoras. Juozas Leonas Navickas. Augustinas.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-20
 • Žmogaus gyvenimo ir mirties prasmė

  Įvadas. Egzistencija ir transcendencija. Egzistencijos rūpestis. Apie mirtį. Pats didžiausias stebuklas - gyvenimas. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Žmogaus gyvenimo ir mirties prasmė (2)

  Įvadas. Psichologine įtampa: Kam gyventi, jei vis tiek mirsi? Mirties prasmė. Gyvenimo prasmė. Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Žmogaus ir pasaulio samprata B. Paskalio "Mintyse"

  Blezas Paskalis. "Mintys". Apologetika. Kas yra žmogus gamtoje? Savimeilė. Paskalio apologijos tikslas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-09
 • Žmogaus laisvės ribojimas

  Įvadas. Laisvės sąvoka. Gamta – žmogaus buvimo erdvė. Žmogus visuomenėje. Žmogaus ir Dievo santykis. Žmogus ir būties praeinamumas. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2007-03-28
 • Žmogaus laisvės samprata

  Įvadas. Laisvės atsiradimas. Laisvė ir teisė. Dvi laisvės sąvokos. Žodžio laisvė. Religijos laisvė. Keturios tiesos apie religijos laisvę. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-09
 • Žmogaus likimas technikos amžiuje

  Įžanga. Technikos grėsmė žmogaus gyvenime. Žmonių naudos siekimas. Naudos medžioklė moralėje, vertybių praradimas. Gamtos pavergimas technikos naudai, jos praradimas. Grėsmė menui. Žmogaus gyvybės pagarba pavojuje. Žmogaus požiūris į žmogų. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-11
 • Žmogaus paskirtis

  Abejojimas. Žinojimas. Tikėjimas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-26
 • Žmogaus poreikiai ir pasaulio tvarka

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kas yra poreikiai? Kokie yra poreikiai? A. Maslow. A. Maslow piramidė. Poreikių tipai. Žmonių poreikiai skiriasi. Kas lemia skirtingus poreikius? Socialiniai pokyčiai. Pamąstymui. Išvados.
  Filosofija, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-10-30
 • Žmogaus prigimties ir esmės problema

  PowerPoint pristatymas. Žmogaus prigimties ir koncepcijų esmė: natūralistinė ir teistinė. Monistinis ir pliuralistinis žmogaus aiškinimas. Natūralistinė žmogaus prigimties koncepcija. Teistinė žmogaus prigimties koncepcija. Monistinis žmogaus aiškinimas. Pliuralistinis žmogaus aiškinimas. Žmogaus kūniškumo, psichiškumo ir dvasingumo santykio raida. Žmogus- aukščiausias evoliucijos kūrinys. Žmogus tarp žmonių. Žmogus pats su savimi. Žmogus gamtoje. Žmogus tarp žmonių. Žmogus pats su savimi. Žmogus gamtoje. Žmogaus gyvenimo prasmės problema.
  Filosofija, pristatymas(63 skaidrės)
  2007-02-13
 • Žmogaus problema filosofijoje

  Įvadas. Kas yra filosofija? Žmogus. Žmogaus neaiškumas sau pačiam. Kodėl žmogus yra klausianti būtybė? Filosofinės problemos. Tikrovės įvairovės problema. Susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K. Markso filosofijoje. Būties ir žmogaus santykio problema Platono ir Aristotelio filosofijoje. Platono valstybės modelis. Kas yra būtis? Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Žmogaus sielos grožis

  Grožis. Kūryba. Kuriantis žmogus (pagal Vydūną). Myra B. Welch. Laisvė.
  Filosofija, rašinys(7 puslapiai)
  2007-01-24
 • Žmogiškoji būtis — buvimas mirties link

  Buvimas mirties link. Į ką panaši mirtis. Šviesos būtybė. Vaizdai iš praeities. Ryšys tarp pasaulių. Būvimas mirties link. Susitikimas su mirtimi. Miręs, bet girdi. Ramybė. Triukšmas. Tamsi erdvė. Dvasinis kūnas. Kiti mirties ypatumai. Mirštantysis. Laikas žeidžia. Neviltis ir nerimas. Nepatyrusiųjų mirties pažiūra.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-04-20
 • Žmogiškoji būtis — būvimas mirties link (2)

  Įvadas. Būties sąvoka. Būties teorija. Žmogiškoji būtis – būvimas mirties link. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-17
 • Žmogiškoji būtis — būvimas mirties link (3)

  Įvadas. Žmogiškoji būtis. Būties myriop supratimas. Būvimas mirties link. Grįžimas iš pomirtinio gyvenimo. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2010-10-07
Puslapyje rodyti po