Šperos.lt > Filosofija
"Visos savo gyvenimo pilnumos – laimės – vienu metu turėti negali"Įvadas. Visos savo gyvenimo pilnumos – laimės – vienu metu turėti neįmanoma. Išvada. Skaityti daugiau
A. Anzenbacher: filosofija kaip fundamentinis, universalus ir kritinis mokslasĮvadas. Aprašymas. Filosofija ir specialieji mokslai. Realieji mokslai. Filosofija ir formalieji mokslai. Filosofija ir religija. Filosofija ir menas. Fundamentinis mokslas. Filosofija kaip kritinis mokslas. Filosofija universalus mokslas. Išvados. Skaityti daugiau
A. Augustinas "Pokalbiai su savimi"Aurelijaus Augustino knygos "Pokalbiai su savimi" analizė ir interpretacija. Tikslas - parodyti kaip Augustinas supranta Dievo ir savęs pažinimą, ko reikia žmogui ir koks jis turi būti, norint protu pažinti sielą ir Dievą. Analizuojama Aurelijaus Augustino knyga "Pokalbiai su savimi" (pirmoji knyga). Nagrinėjama problema – kas padeda ir kas trukdo protu suvokti Dievą ir sielą. Skaityti daugiau
A. Kamiu "Sizifo mitas"Albero Kamiu kūrinio "Sizifo mitas" analizė. Skaityti daugiau
A. Maceina "Buržuazijos žlugimas. Buržuazijos dvasios psichologija. Buržuazijos apraiškos gyvenime"Trys dvasios. Dvasių persiskyrimas dabartyje. Trijų dvasių charakteristika ir istorinis išsivystymas. Trijų dvasių susitikimas dabartyje ir perspektyvos. Pirmas skyrius. Buržuazijos dvasios psichologija. Buržuazinės dvasios žymės. Buržuazinės dvasios tipai. Buržuazinės dvasios priešginybės. Antras skyrius. Buržuazijos apraiškos gyvenime. Klerikalizmas religijoje. Moralizmas doroje. Realizmas mene. Pozityvizmas žinijoje. Skaityti daugiau
A. Maceina "Didysis inkvizitorius"Antano Maceinos "Didžiojo inkvizitoriaus" interpretacija. Skaityti daugiau
A. Šveiceris "Kultūra ir etika"Kultūros krizė ir jos dvasinis priežastingumas. Optimistinės pasaulėžiūros problema. Etikos problema. Religinė ir filosofinė pasaulėžiūra. Skaityti daugiau
Abstrakčioji teisėĮvadas. Abstrakčioji teisė. Nuosavybė. Turto užvaldymas. Daikto vartojimas. Nuosavybės suišorinimas. Sutartis. Dovanojimo sutartis. Mainų sutartis. Sutarties papildymas (cantio) įkeitimu. Neteisė. Netyčinė neteisė. Apgaulė. Prievarta ir nusikaltimas. Išvados. Skaityti daugiau
Akademinė filosofija Kauno universitete iki 1940 metų. Lietuviai filosofijos išeivijoje. Lietuvos visuomenės filosofinės kultūros puoselėjimo galimybės ir problemosĮžanga. Modernioji filosofija. XX amžiaus pirmoji pusė (Stasys Šalkauskis). XX amžiaus antroji pusė (Antanas Maceina). Reziumė. Skaityti daugiau
Akviniečio metafizikos pagrindinės sąvokosĮvadas. Tikslas - parodyti ir išaiškinti Tomo Akviniečio metafizikos pagrindines sąvokas. Referatą sudaro dvi dalys. Akviniečio gyvenimas. Akviniečio metafizikos sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Alternatyviosios filosofijos klausimaiKultūros fenomenas. Kultūros filosofijos ištakos. Kultūros sąvokų apibrėžimų įvairovė. Civilizacijos sąvoka. Materialinė kultūros pusė. Pagrindinės kultūros raidos ir kilmės teorijos (vienlinijinės, reliatyvizmo, teistinės). Kultūros morfologija: superkultūra, subkultūra, kontrkultūra, paribio kultūra, materialinė kultūra, dvasinė kultūra. Skaityti daugiau
Amžinos ir laikinos vertybės. Jų sąveikaTikslas: atskleisti teorinius vertybių aspektus. Vertybės. Amžinos vertybės. Laikinos vertybės. Skaityti daugiau
Amžinosios vertybėsĮvadas. Gėrio ir savęs pažinimas. Gėrio idėja. Materialinės ir dvasinės vertybės. Vertybių hierarchija. Sąžinės ir moralinės vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Antikos politine filosofija (2)PowerPoint pristatymas. Senovės Graikijoje buvo sukurti ir skiriami trys pagrindiniai polio valdymo tipai. Valdymo formos. Graikų filosofas Platonas. Tokios valstybės piliečiai turi būti padalyti į 3 luomus. Platono valstybės santvarka. Graikų filosofas Aristotelis. Miesto – valstybės žlugimas skatino atsigręžti į žmogų. Markas Tulijus Ciceronas. Liucijus Anėjus Senka. Paaiškinimai. Skaityti daugiau
Ar aš gyvenu savo gyvenimą?Filosofijos esė. Ar aš gyvenu savo gyvenimą? Gyvenimas. Gyvenimo kelio ieškojimas. Skaityti daugiau
Ar aš laiminga, kad esu moteris?Retorikos rašinys. Ar aš laiminga, kad esu moteris? Skaityti daugiau
Ar atsitiktinumai gyvenime yra apgalvoti veiksmai?Įvadas. Atsitiktinumas. Mąstymas. Veiksmas, veikimas, veikla. Laimingas atsitiktinumas. Bionika. Tiesiog gražūs atsitiktinumai. Išvados. Skaityti daugiau
Ar galima keisti savo likimą?Įvadas. Likimo slėpiniai. Likimo skrituliai. Kaip reikėtų likimą suprasti. Ar būtina žinoti savo likimą? 1997/8 m. atliktas tyrimas LIKIMO tema. Kodėl netikime likimu? Netikime likimu, nes tikime savimi. Netikime likimu, nes tikime Dievu. Likimo metafora. Kada tikime likimu? Tikime likimu kai kuriose gyvenimo situacijose. Vadinasi, žmogus gali koreguoti savo likimą? Rankų delnuose mūsų likimas. Tikime, jog visas mūsų gyvenimas apspręstas likimo. Išvados. Skaityti daugiau
Ar yra vienas gėrio kriterijaus suvokimas?Įvadas. Ar yra vienas gėrio kriterijaus suvokimas? Išvados. Skaityti daugiau
Ar iš tiesų senatvėje dingsta laimė, pilnavertis gyvenimas?Filosofijos rašinys. Ar iš tiesų senatvėje dingsta laimė, pilnavertis gyvenimas? Skaityti daugiau
...