Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Penkių elementų mitybos principai senovės Kinijos mokyme

  Dvasinių pratybų ir filosofijos pranešimas. Įvadas. Tradicinė Kinų medicina. Penkių elementų mityba. Kinų mitybos mokslas.
  Filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2009-08-19
 • Per didelė meilė kūnui vargina baime, apsunkina rūpesčiais, pasmerkia įžeidimams

  Rašinys pagal teiginį iš Senekos veikalo "Dorovės laiškų Lucilijui".
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2007-11-05
 • Pyktis ir neapykanta. Filosofinis aspektas

  Aristotelis. Plutarchas. Benediktas Spinoza.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Platonas

  Platono biografijos faktai. Platono filosofija. Platono objektyvusis idealizmas. Platono veikalai. "Puota". "Valstybė".
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Platonas "Puota". Meilė ir jos dievas

  Įvadas. Meilė ir jos dievas Platono "Puotoje". Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2011-10-12
 • Platonas "Valstybė"

  Platono "Valstybės" 8, 9, 10 knygų planas punktais
  Filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-31
 • Platonas "Valstybė" (2)

  Platono veikalo aprašymas, struktūra, tematika, pagrindinės idėjos.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-14
 • Platonas "Valstybė" (4)

  Įvadas. Platonas. Platono filosofinės idėjos. "Valstybė". Pirma knyga.
  Filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2005-12-14
 • Platono filosofijos bruožai

  Platono filosofijos bruožai. Valstybė. Pratarmė. Senatvės samprata. Ryšys tarp turto ir senatvės. Teisingumo ieškojimo pradžia. Sokrato ir Polemarcho mintys. Trasimacho mintys. Sokrato prieštaravimai. Paprastų žmonių elgesys. Valstybės kūrimas. Būtini žmonių poreikiai ir kariuomenės formavimas. Sargybinių auklėjimas. Melagingi pasakojimai. Muzika. Gimnastika. Sargybinių atranka. Sargybinių gyvenimo būdas ir būstas.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-22
 • Platono ir Aristotelio teisingumo sampratos

  Įvadas. Tikroji ir netikroji būtybė. Platonas. Teisingumas dialoge "Valstybė". Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Aristotelis. Teisingumas Aristotelio "Politikoje". Valstybės valdymas. Teisingumo svarba. Bendrasis teisingumas. Mainų teisingumas. Padalijimo teisingumas. Išvados. Klasikinė antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis. Teisingumo supratimas lyginant Platoną su Aristoteliu.
  Filosofija, referatas(21 puslapis)
  2011-11-25
 • Platono ontologija

  Būties sąvoka. Ontologija. Antikinė ontologija. Platono ontologija. Išvada.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-05
 • Politinė filosofija

  Politinė filosofija kaip praktinė filosofija (jos objektas ir prasmė) – kodėl jūsų nuomone yra svarbu studijuoti politinę filosofiją. Koks politinės filosofijos santykis su moralės filosofija: kuriam modeliui jūs labiau pritariate: Platono ir Aristotelio ar Locko ir Nozicko? Pagrįskite. Loginis pozityvizmas. Loginio pozityvizmo įtaka politinei filosofijai. Ar socialiniai mokslai gali būti nevertybiški? Pagrindinių praktinės filosofijos srovių (Deontologijos, utilitarizmo ir dorybių etikos) trūkumai ir privalumai. Kokie yra pagrindiniai deontologinės normatyvinės teorijos trūkumai ir privalumai? Kokie yra pagrindiniai utilitarizmo ir dorybių etikos skirtumai ir panašumai? Dvi moralios politikos versijos: Aristotelis ir Platonas vs modernus kolektyvizmas. Kokie jų pranašumai, skirtumai, privalumai ir pavojai. Moralės ir politikos derinimo problema: J. Locke, R. Nozick, J. Rawls. Privalumai ir trūkumai. Moralės ir politikos nesuderinamumas: Machiavelis, Nietzsche, A. Schweitzeris. Ką turėjo omeny Machevellis teigdamas, kad politikoje negalioje visiems bendri moraliniai principai, bei tai, jog sukurti ir išsaugoti laisvą santvarką pagedusių papročių visuomenėje beveik neįmanoma? Ar teiginys, jog politika turi būti morali yra teoriškai korektiškas? Jei taip, kaip jūs apibrėžtumėte moralią politiką? Locke politinės laisvės samprata: individo ir valdžios santykis. Ar jus įtikina Locke‘iškas problemos sprendimas? I.Kanto laisvės kaip moralinės autonomijos paskata. Ar jūs sutinkate, kad neįmanoma būti laisvam be moralės? Geros valios samprata. Koks yra J.S. Millio žalos principas ir kokia yra jo politinė reikšmė? Kuo skiriasi I. Berlino negatyvi nuo pozityvios laisvės sampratos? Kaip laisvę supranta F.Nyčė ir Foucault? Kuo ji skiriasi nuo modernios/tradiciškos laisvės sampratos? Šiuolaikinio liberalizmo samprata. Ar sutinkate, kad liberalizmas yra vyraujanti nūdienos politinė teorija ir praktika? Bendrais bruožais apibūdinkite šiuolaikinio liberalizmo sampratą. Ar sutinkate, kad liberalizmas yra vyraujanti nūdienos politinė teorija ir praktika? J. Rawlso teisingumo samprata: ar sutinkate, jog pirminėje pozicijoje žmonės būtinai pasirinktų du Rawso teisingumo principus? Kokia yra R. Nozicko teisingumo sampratos esmė ir kuo ji reikšminga. Kokie yra A. Macintyre‘o politikos sampratos bruožai? Hermeneutinės filosofijos principai: kokią reikšmę politiniame mąstyme turi hermeneutinis/supratimo ratas? Hermeneutinės tradicijos versus koncervatorių tradicijos sampratos: kokie jų skirtumai ir panašumai? Bendrais bruožais apibūdinkite bendrojo gėrio sampratą aristoteliškoje politinėje filosofijoje. Bendrais bruožais apibūdinkite "postmodernizmo" sąvoką politinės filosofijos kontekste. Ar jūs sutinkate su Nietzsche’s teiginiu, kad gyvename kultūrinio nuosmukio sąlygomis? Ar iš tikrųjų nūdienos kultūra persmelkta nihilistinėmis vertybėmis? Kiek Foucault‘s seksualumo genealogija yra politiškai reikšminga? Ar pritariate Foucault minčiai, jog mokslinis (ar pseudo-mokslinis) diskursas ne tiek atranda, kiek sukuria mūsų seksualumą? Ką Foucault turi omenyje sakydamas, jog politinėje filosofijoje karaliaus galva dar turi būti nukirsta? Ar jus tai įtikina? Bendrais bruožais apibūdinkite Z. Freudo ir jo šeimos idėjų įtaką XX (20) amžiaus vartotojiško kapitalizmo išsivystymui Amerikoje. Kokie yra vartotojiško kapitalizmo trūkumai ir privalumai?
  Filosofija, konspektas(48 puslapiai)
  2006-01-27
 • Poreikiai ir galimybės

  Poreikiai ir galimybės, žmoniją užgriuvusios globalinės problemos, demografinis sprogimas, globalinė dorovė, kompiuterinė revoliucija.
  Filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2005-04-27
 • Pozityvizmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovai

  Įvadas. Sąlygos pozityvistinėms pažiūroms atsirasti. Tezė "Žmonijos pažanga – pakylėti mąstymą į pozityvią, t.y. mokslinę pakopą". Pozityvistų keliamos problemos. Tezė: "Mokslo raida vyksta trimis stadijomis". Tezė: "Dvasinės raidos pakopų dėsnį O. Kontas taikė ir visuomenės formoms". Tezė: "Pagal pozityvumo laipsnį mokslus galima surikiuoti į tam tikrą seką." Tezė: "O. Konto mokslų klasifikacijoje nėra psichologijos". Tezė: "Principas, kuriuo O. Kontas siekia grįsti valstybę, yra nusimanančiojo autoritetas". Anglų pozityvistas J. S. Millis. Tezė: "J. S. Millis mėgina pagrįsti visuotinę ir vieningą metodologiją, taikytiną visiems mokslams". Tezė: "Pažiūrų ir diskusijų laivė negali būti varžoma jokiais apribojimais".
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-16
 • Pozityvizmo ir neopozityvizmo bendri bruožai ir skirtumai

  Pranešimas tema: pozityvizmo ir neopozityvizmo bendri bruožai ir skirtumai. Tikslas: apibūdinti pozityvizmą ir neopozityvizmą. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Tezės: Pozityvizmas XIX amžiaus pirmajame laikotarpyje. Pozityvizmas XIX amžiaus antrajame laikotarpyje. XX amžiaus pozityvizmo atgimimas į loginį pozityvizmą arba neopozityvizmą.
  Filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-05-13
 • Pragmatizmas

  Įvadas. Ankstyvasis Č. Pirso pragmatizmas. Džemso pragmatizmas. Djui instrumentalizmas. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-18
 • Pragmatizmas ir tiesos problema

  Įvadas. Kas yra tiesa? Tiesos kriterijus. Apie tiesos esmę. Įprasta tiesos sąvoka. Teisingumas. Tikrumas. Klasikinė tiesos samprata. Akivaizdumo teorija. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-19
 • Pramonės revoliucijos pradžia

  Technika. Pramonės revoliucija. Pramonės revoliucijos pradžia. Permainos pramonėje
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-23
 • Prancūziškasis sensualizmas

  PowerPoint pristatymas. Sensualizmas. Empirizmas ir Sensualizmas. Julien Offray de La Mettrie. Pažiūros (1). Pažiūros (2). Pažiūros (3). Pažiūros (4). Étienne Bonnot de Condillac. Pažiūros (1). Pažiūros (2). Claude Adrien Helvetius. Pažiūros (1). Pažiūros (2). Pažiūros (3).
  Filosofija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-09-18
 • Prigimtis: gėris ir blogis

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti prigimties, bei gėrio ir blogio sąvokas, apmąstyti gėrio ir blogio reikšmę ir įtaką žmogaus prigimčiai, bei šių sąvokų tarpusavio santykį, supažindinti su amžinomis gėrio ir blogio problemomis bei susipažinti ir pažiūrėti, ką apie šiuos dalykus mąsto antikos laikų filosofai bei kiti gerai žinomi autoriai. Prigimtis: gėris ir blogis. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-28
Puslapyje rodyti po