Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Filosofijos referatai

Filosofijos referatai (289 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pažinimas

  Pažinimo pasireiškimo sritys, pažinimo aprašymas, pažinimas ir jo žinojimo teorijos, pažinimo etapai: intuicija ir formuotas pažinimas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Pažinimas – gėrio ir blogio šaltinis

  "Pažinimas – gėrio ir blogio šaltinis" (G. Hėgelis). Įvadas. Pažinimas. Pažinimo problema. Pažinimas kaip gėrio šaltinis. Gėris ir blogis pažinime. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-23
 • Pažinimas (2)

  Filosofijos kilmė. Pažinimas. Būties problema filosofijoje. Kalba ir pasaulis. Juntamoji ir suvokiamoji tikrovė. Empirizmas ir racionalizmas. Apriorizmas. Mokslas ir metafizika. Tiesos samprata. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-23
 • Pažinimas (gnoseologija)

  Įvadas. Pažinimas (gnoseologija). Empirizmas. Racionalizmas. Iracionalizmas. Pažintinės žmogaus galimybės ir pažinimo ribos. Loginis pažinimas. Pasaulio pažinimo problema filosofijoje. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Pažinimo ir mąstymo problema

  Pažinimo problemos tyrinėjimo aktualumas. Pažinimo aprašymas pagal V. Sezemaną. Pažinimas ir mąstymas, pažinimo problemos sprendimo kryptys pagal S. Šalkauskį. Racionalizmo ir empirizmo ginčas, istorinės prielaidos. Kantinė pažinimo kritika. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-29
 • Pažinimo problema filosofijoje

  Įvadas. Pažinimo teorijos nuo sokratitų iki Aristotelio. Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. Hiumo. I. Kanto pažinimo teorija. Empirinis ir teorinis pažinimas. Pažinimo objektas ir subjektas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-22
 • Platonas

  Platono biografijos faktai. Platono filosofija. Platono objektyvusis idealizmas. Platono veikalai. "Puota". "Valstybė".
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Platonas "Puota". Meilė ir jos dievas

  Įvadas. Meilė ir jos dievas Platono "Puotoje". Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2011-10-12
 • Platonas "Valstybė" (2)

  Platono veikalo aprašymas, struktūra, tematika, pagrindinės idėjos.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-14
 • Platono ir Aristotelio teisingumo sampratos

  Įvadas. Tikroji ir netikroji būtybė. Platonas. Teisingumas dialoge "Valstybė". Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Aristotelis. Teisingumas Aristotelio "Politikoje". Valstybės valdymas. Teisingumo svarba. Bendrasis teisingumas. Mainų teisingumas. Padalijimo teisingumas. Išvados. Klasikinė antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis. Teisingumo supratimas lyginant Platoną su Aristoteliu.
  Filosofija, referatas(21 puslapis)
  2011-11-25
 • Platono ontologija

  Būties sąvoka. Ontologija. Antikinė ontologija. Platono ontologija. Išvada.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-05
 • Pragmatizmas

  Įvadas. Ankstyvasis Č. Pirso pragmatizmas. Džemso pragmatizmas. Djui instrumentalizmas. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-18
 • Pragmatizmas ir tiesos problema

  Įvadas. Kas yra tiesa? Tiesos kriterijus. Apie tiesos esmę. Įprasta tiesos sąvoka. Teisingumas. Tikrumas. Klasikinė tiesos samprata. Akivaizdumo teorija. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-19
 • Pramonės revoliucijos pradžia

  Technika. Pramonės revoliucija. Pramonės revoliucijos pradžia. Permainos pramonėje
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-23
 • Racionalizmas, realizmas ir gamtos filosofija

  Racionalizmas. Kodėl konfliktas neišvengiamas. Racionaliosios kosmologijos kritika. Realizmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(16 puslapių)
  2007-12-17
 • Racionalizmo ir empirizmo priešprieša

  Įvadas. Empirizmo ir racionalizmo ištakos. Empirizmas. Racionalizmas. Empirizmo ir racionalizmo priešprieša. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-06-27
 • Racionalumo — iracionalumo raiškos moksle

  Įvadas. Svarbiausios sąvokos. Kas tai — racionalumas? Kas tai — iracionalumas? Sąvokos "mokslas" apibrėžimai literatūroje. "Protingo" ir "neprotingo" paieškos moksle. Mokslo ypatumai. Mokslas ir filosofija, pasaulėžiūra, religija. Gamtos ir dvasios mokslai. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-02-27
 • Realizmas ir antirealizmas

  Įvadas. Globalusis, arba kritinis, antirealizmas. Antirealizmas. Mokslinis ir hipotetinis realizmas. Idealizacija. Nereprezentatyvusis, arba struktūrinis, realizmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-23
 • Religija. Religijos vardo reikšmė

  Religija kaip atoveiksmis. Religijos nuovoka. Religijos vardo reikšmė. Religija kaip santykis. Santykio dvipoliškumas. Ontologinė religijos pusė. Antropologinė religijos pusė. Religijos filosofijos klystkeliai. Dievo metafizika. Religijos fenomenologija. Religijos filosofijos pobūdis. Metafizika ir ontologija. Religijos filosofija kaip ontologija. Religijos filosofijos apimtis ir metodas. Religijos filosofija ir apreiškimas. Apreiškimas kaip filosofavimo akiratis. Apreiškimas kaip idėjinis turinys.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-10
 • Religijos filosofija (2)

  Įvadas. Religija ir jos filosofija. Religijos dievo samprata. Religijos dievas kaip kūrėjas. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-07-14
Puslapyje rodyti po