Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Krikščionybės poveikis filosofinei žmogaus sampratai

  Įvadas. Kaip filosofiškai suvokiamas žmogus. Kūnas ir dvasia. Žmogus be Dievo. Krikščioniškoji artimo meilė. Žmogaus savęs ir Dievo suvokimas šiandien. Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-07-10
 • Krikščioniškas egzistencializmas

  Įvadas. Maceinos filosofija. Žmogaus egzistencijos savybės. Tikroji ir netikroji egzistencija. Nebūtis. Vienišumas ir laisvė. Egzistencializmo etika. Egzistencializmo keliai. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-10
 • Krikščioniškoji tradicija: tikėjimas ir protas

  Įvadas. Protingumo dorybė. Tikėjimas. Origeno dvasinė hermeneutika. Kvintas Tertulianas. Augustiniškoji ženklo hermeneutika. Tikėjimas ir protas viduramžiais: įtampos hermeneutika. Popiežius Jonas Paulius II. Išvados. Išnašos.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-21
 • Krikščioniškosios filosofijos periodizacija

  Įvadas. Krikščioniškoji filosofija ir graikų filosofija. Krikščioniškosios filosofijos laikotarpiai. Patristikos filosofija apėmė keletą atmainų. Gnostikai. Origenas. Grigalijus Nisietis. Tertulianas. Šv. Augustinas. Patristikos pabaiga. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-01-04
 • Kultūros filosofija

  Įvadas. Kultūros filosofijos supratimas. Kultūros filosofijos sistema. Kultūra kaip žmogaus kūryba. Kūrybos supratimas. Pradinė kultūra. Totemistinė kultūra. Matriarchatinė kultūra. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Kultūros filosofija (2)

  Kultūros ir kultūros filosofijos samprata. Antropologinės kultūros prielaidos. Kultūrinis veiksmas. Kultūra kaip ženklų arba simbolių visuma. Kultūra ir civilizacija. Kultūros filosofijos ištakos. Kultūros filosofijos santykis su istorijos. filosofija ir filosofine antropologija. Kultūros filosofija ir kultūrinė antropologija. Susidūrimas su Kitu Renesanso epochoje kaip kultūrinės antropologijos prielaida. Trys antropologijos lygmenys pagal Kantą (Immanuel Kant). Kultūrinė antropologija kaip mokslas apie primityvias kultūras. Kultūrinė antropologija ir istorija. Evoliucionizmas Difuzionizmas. Funkcionalizmas. Struktūralizmas. Reliatyvizmas kultūrinėje antropologijoje. Kultūrinė antropologija ir fenomenologija. Kultūros fenomenologija. Kultūros ir gamtos perskyros kritika. Kultūros aprašymas iš vidaus kaip iš išorės. Suvokimo ir jo struktūrų aprašymas Ortegos y Gasseto (Jose Ortega y Gasset) kultūros fenomenologijoje. Fenomenologinė gyvenamojo pasaulio samprata. Haidegeriška (Martin Heidegger) pasaulio pasauliškumo eksplikacija. Husserlio (Edmund Husserl) fenomenologija ir kultūros filosofija. Kultūros samprata A. Maceinos filosofijoje ir kultūros fenomenologijos galimybės. Kultūrų tipai. Techninė – instrumentinė kultūra. Idealybių kultūra. Praktinė kultūra. Kultūra ir vertybės. Etiniai kultūros pagrindai.
  Filosofija, špera(8 puslapiai)
  2008-06-05
 • Kultūrų filosofija

  Universalios kategorijos. Vieno rakto teorijos. Daugiaplotmės teorijos. Tapatybės logikos. Tvarkos (orientuotis pagal netvarkas). Santykis tarp tvarkos sampratų ir deviantiško elgesio interpretacijų. Netvarkos. Centrai ir periferijos. Percepcinės struktūros. Kultūros veiklos sąlygos . Moraliniai veiksmingumai. Skirtumas tarp tradicijos ir ideologijos. Civilizacijos samprata. Civilizacinio lygio procesai. Kultūrų modernėjimai.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-26
 • Kūno ir dvasios santykio problemos aktualumas šiandien

  Tikslas: supažindinti su kūno ir dvasios sąvokom,jų aktualumu ankstesniais laikais ir šiandien. Uždaviniai. Kūnas ir dvasia. Platonas. Siela. Sielos ir kūno sąsajos. Aristotelis. Šiandieninis pasaulis. Santrauka. Žodynėlis. Priedas.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-12-08
 • Kuo skiriasi filosofinis žingsnis nuo kasdienio?

  Filosofijos rašinys-refleksija. Kuo skiriasi filosofinis žingsnis nuo kasdienio?
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2006-10-15
 • Laimė – žmogaus veiklos tikslas (Aristotelis)

  Filosofijos savarankiškas darbas-esė. Tema: Laimė – žmogaus veiklos tikslas. Tikslas: Išsiaiškinti, kiek laimė turi įtakos žmogaus veikloje. Uždavinys. Pagrindinės sąvokos. Tezės. Laimė.
  Filosofija, esė(5 puslapiai)
  2009-05-19
 • Laimės samprata filosofijoje

  Filosofų Laimės samprata. Aristotelis. Tomas Akvinietis. Imanuelis Kantas. Džeremis Bentamas. Džonas Stiuartas Milis. Frydrichas Nyčė.
  Filosofija, referatas(3 puslapiai)
  2006-01-12
 • Laimės samprata filosofijoje (2)

  Įvadas. Kas yra laimė? Filosofų požiūris į laimę. Laimę lemiantys veiksniai. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Laimė įvairiuose gyvenimo etapuose. Laimę mažinantys veiksniai. Išvados. Summary.
  Filosofija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-21
 • Laimės samprata jogos filosofijoje

  Įvadas. Jogos istorija. Laimės samprata jogos filosofijoje. Laimės siekimas. Kliūtys siekiant laimės. Kaip įveikti kliūtis?
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-09-19
 • Laimės samprata lietuvių filosofijoje

  Įvadas. Laimės samprata filosofijos istorijos kontekste. Antika. Viduramžiai. Naujieji laikai. Laimė lietuvių filosofijoje. Laimė senojoje lietuvių pasaulėvaizdoje. Laimė Vilniaus universiteto filosofų darbuose. Lietuvos švietėjiškosios epochos filosofai apie laimę. Laimė moderniojoje lietuvių filosofijoje. XX amžiaus pirmoji pusė. XX amžiaus antroji pusė. Išvados.
  Filosofija, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-12-11
 • Laimingas gyvenimas – gyvenimas pagal prigimtį

  Laimingas gyvenimas – gyvenimas pagal prigimtį. Gyvenimas pagal prigimtį – laisvas gyvenimas. Reikia susitaikyti su likimu. Reikia siekti tik vertingų dalykų. "Reikia žiūrėti tik vieno – kad tai būtų naudinga ir tinkama visuomenei.". Nereikia geisti malonumų ir vengti nemalonumų. Nereikia bijoti mirties, nes. Niekas negali sukliudyti siekti tikslo.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-22
 • Laisvė (3)

  Įvadas. Asmuo ir laisvė. Kas yra laisvė? Išvados.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-04-02
 • Laisvė (5)

  Įvadas. Laisvės problema. Laisvė ir tikrovė. Metafizinis, epistemologinis ir antropologinis. Laisvės pagrindai. Dorovės "heteronomija" ir "autonomija". Laisvė ir demokratija. Laisvės ir demokratijos galia. Laisvė kaip esminė demokratijos vertybė. Dialogas ir meilė demokratijoje. Tarp žemės ir dangaus. Trys filosofiniai. Etiudai apie laisvę. Arba – arba. Didysis taip ir didysis ne. Iššūkis ir atsakas. Išvados.
  Filosofija, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-18
 • Laisvė (6)

  Įvadas. Kas yra laisvė. Laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema. Dorovinė laisvė. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-13
 • Laisvė filosofijoje

  Įvadas. Laisvės sąvoka. Asmens kaip laisvos būtybės savitumas. Laisvės įgyvendinimas būtinumo sąlygomis. Savosios laisvės apribojimas, kaip laisvės įgyvendinimas drauge. Iš problemos istorijos. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-15
 • Laisvė ir atsakomybė

  Įvadas. Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę. Etikų mintys apie laisvę ir atsakomybę. Laisvės problema moksle ir mene. Dorovinė laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2005-08-20
Puslapyje rodyti po