Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Gyvenimo prasmės problema filosofijoje

  Įvadas. Dėstymas. Egzistencinė filosofija.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Gyvenimo tikslas ir prasmė

  Įvadas. Kas yra žmogaus gyvenimas? Gyvenimo prasmė rytų filosofijoje . Gyvenimo prasmė ir samprata vakarų filosofijoje. Žmogaus dvasinis pasaulis. Kodėl aš gyvenu čia ir dabar? Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Gyvenimo tikslas ir prasmė (2)

  Turinys. Pratarmė. Gyvenimo mįslės. Mūsų tikslas. Gyvenimo prasmė pagal V. E. Franklį. Vydūnas – gyvenimo prasmė. Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-18
 • Gyvenimo tikslas ir prasmė. Filosofinis požiūris

  Įvadas. Gyvenimo prasmė. Menas gyventi. Gyvenimo tikslas. Gyvenimo filosofija. Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Požiūris į gyvenimą, per apaštalo Petro asmenybę. Atradęs tiesą atrasi ne tik save. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-25
 • Globalizacija (9)

  Filosofijos rašinys apie globalizaciją. Žinių visuomenė. Pilietinės visuomenės ugdymas. Globalizacijos poveikis mūsų šalies gyvenimui.
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-08-17
 • Grynasis praktinis protas

  Teisės filosofijos darbas: grynojo praktinio proto pagrindiniai teiginiai. Įvadas. Grynojo praktinio proto pagrindiniai teiginiai. Stebėjimo aksiomos. Suvokimo anticipacijos. Patyrimo analogijos. Empirinio mąstymo apskritai postulatai. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2009-05-05
 • Grožio ir estetikos samprata

  Įvadas. Kas yra estetika? Estetikos problemos. Klasikinė estetika. Viduramžių estetikos ir meno samprata. Estetikos ir grožio samprata renesanso epochoje. Naujųjų laikų estetikos suvokimas. Vokiečių klasikinė estetika. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-23
 • Grožio samprata

  Įvadas. Grožis Platono filosofijoje. Grožis Kanto filosofijoje. Grožis filosofijos šviesoje. Subjektyvinis grožio pasireiškimas žmogaus psichikoje. Grožio ir gėrio sąsaja. Daikto būtis ir grožis. Filosofo ir menininko supratimas apie grožį. Grožis ir bjaurumas.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-26
 • Grožis (3)

  Įvadas. Grožio sąvokos samprata. Grožio ir bjaurumo priešybė. Kas yra menas. Dorovės principai mene. Estetikos kaip savarankiško mokslo ištakos. Estetikos koncepcijos. Estetikos sąsaja su menu. Šiuolaikinė kultūra ir estetika. Išvados.
  Filosofija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-05-25
 • Grožis ir vertybės Platono filosofijoje (4)

  Įvadas. Grožis ir vertybės Platono filosofijoje. kas mums yra grožis ir vertybės? Kodėl mes ieškome grožio? Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2007-10-10
 • Hedonizmas

  Įvadas. Hedonizmo sąvoka ir pradininkai. Hedonizmas šiandien. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-05
 • Helenizmo estetika (2)

  Įvadas. Estetikos samprata ir raida. Antikos estetikos savitumas. Helenizmo estetika. Išvados
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-12
 • Heraklito filosofija

  Herakl(e)ito filosofija. Įvadas. Herakl(e)ito gyvenimas. Visuotinio kintamumo ir pasaulio protingumo teorijos. Epistemologinės ir etinės refleksijos. Herakl(e)ito fragmentai. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2011-12-28
 • Hermeneutika ir Šventasis Raštas

  Įvadas. Kas yra hermeneutika? Šventasis Raštas ir hermeneutika. Istoriškai-kritiškos. Egzegezė ir hermeneutika. Literatūrinė kritika. Šaltinių kritika. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-08
 • Heroizmas

  Įvadas. Heroizmo ištakos. Antikinis herojus. Krikščioniškoji kankinystė. Filosofinio heroizmo pagrindo paieška. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-07
 • Humanizmas

  Įvadas. Humanizmo samprata. Istorinės humanizmo tradicijos. Šiuolaikinė filosofinė humanizmo teorija. Šiuolaikinio humanizmo ypatybės. Naujos humanizmo sąvokos. Išvada.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-16
 • Humanizmas (2)

  Darbo tikslai. Darbo planas. Įžanginis žodis. Įvadas. Kas yra filosofija? Humanistai ir humanizmas. Istoriškumas. Antika. Materialistinė ir humanistinė graikų filosofija. Humanizmas. Renesansas ir humanizmas. Antikos idėjų atkartojimas. Žymiausi atstovai. IX – XX amžiaus humanizmas. Egzistencializmas. Egzistencinė humanizmo samprata. Žymiausi egzistencialistai. Naujausiųjų laikų humanizmo problemos. Išvados.
  Filosofija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-21
 • Humanizmo samprata ir žymiausi atstovai

  Įvadas. Humanizmas. Humanizmas ir antika. Humanizmo žymiausi atstovai. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • I. Kanto filosofija

  Įvadas. Kanto biografija. Apie Imanuelio Kanto veikalus ir tris periodus. Moralės filosofija pagal I. Kantą. Doros esmė I. Kanto pedagoginėje sistemoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2011-12-28
 • I. Kanto iškeltas maksimas ir kategorinis imperatyvas

  Įvadas. Kategorinis imperatyvas. Kanto veiklos maksimos. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2011-07-13
Puslapyje rodyti po